skip to main content

Hoewel dit absoluut zou kunnen als het stelsel niet verder reikte dan de uniforme afspraken, hebben we dit voorkomen. Twee ontwikkelingsprojecten liepen parallel met de ontwikkeling van het afsprakenstelsel, om de regeling op goede manier te ontwikkelen.
Hierin weren alle functionele en technische afspraken direct omgezet in werkende software. De zogenoemde ‘referentie-implementatie’ welke het doel had gemaakte afspraken te controleren en continu te verbeteren.
Ook werden de afspraken steeds getoetst in verschillende Proof of Concepts door deelnemende organisaties.