direct naar de inhoud

Voor SaaS en cloudbedrijven

De European Data Governance Act verplicht SaaS-bedrijven, naast de Data Act, om hun klanten volledige controle te geven over hun opgeslagen gegevens. Naast naleving van de AVG is het beschermen van bedrijfsgegevens en tegelijkertijd het productieve gebruik ervan van het allergrootste belang. In deze context stroomlijnt het iSHARE Trust Framework het vertrouwde delen van gegevens, ontworpen om het gecontroleerd delen van gegevens te standaardiseren. Via het Trust-netwerk en de Authorization Registry-diensten wordt ervoor gezorgd dat het delen van specifieke klantgegevens zowel juridisch als technisch verantwoord is. Dit raamwerk kan ook dienen als een bedrijfsmodel dat het delen van gegevens als een dienst aanbiedt aan klanten die samenwerking zoeken met derde partijen, waaronder overheidsinstanties en waardeketenpartners.

Voordelen van deelname aan het iSHARE-netwerk:

Door lid te worden van het iSHARE-netwerk kunnen SaaS-bedrijven:

  • Tijd en middelen besparen bij het ontwikkelen van complexe autorisatiestructuren binnen applicaties.
  • Toegang krijgen tot aanvullende datasets van bestaande klanten op verschillende platforms met de juiste autorisatie.
  • Het vertrouwen behouden van klanten door zich ertoe te verplichten de gegevens veilig te verwerken.
  • Op één lijn blijven met de Europese datarichtlijnen.
  • De veiligheid verbeteren van online diensten via iSHARE-gecertificeerde identiteiten.

Een stapsgewijze handleiding voor SaaS en cloudbedrijven

Om te beginnen bestaat de eerste stap erin dat u zich als serviceprovider aansluit bij het iSHARE-netwerk. Vervolgens is het volgen van de ontwikkelaarshandleidingen en stapsgewijze instructies absoluut noodzakelijk om de iSHARE-specificaties en workflows naadloos te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Hier volgt een overzicht van de stappen voor serviceproviders:

  1. Gebruik vertrouwde gegevensbronnen met gevestigde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid om een consistente gegevenskwaliteit te garanderen. Voorbeelden hiervan zijn gegevens van energiebedrijven, overheidsverplichtingen of kadasterinformatie.
  2. Streef naar multi-naar-multi-verbindingen in plaats van één-op-één-verbindingen voor efficiënter delen van gegevens.
  3. Zorg voor eenvoud in de initiële dataservice om gemakkelijke herkenning en diverse potentiële toepassingen mogelijk te maken.
  4. Begin waar mogelijk met een bestaande API gebaseerd op de identificatie-, authenticatie- en autorisatiestandaard binnen de data space.
  5. Label gegevens op de juiste manier om de relevante partijen binnen de data space te identificeren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van EORI-nummers.

Door deze stappen te volgen en gebruik te maken van het iSHARE Trust Framework kunnen SaaS- en cloudbedrijven hun mogelijkheden voor het delen van gegevens verbeteren en tegelijkertijd de nalevings- en beveiligingsnormen handhaven.

Neem contact met ons op

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.