direct naar de inhoud

De Geschiedenis van iSHARE

iSHARE is ontstaan vanuit een uitdaging binnen de Nederlandse logistieke sector. De vraag die we ons stelden was waarom organisaties weinig tot geen data met elkaar delen. De conclusie die we uit de eerste onderzoeksfase trokken? Dee behoefte aan een vertrouwelijk systeem, waarmee organisaties tot in detail kunnen controleren wat er met hun gegevens gebeurt.

Vanuit deze eerste fase volgden er meer om iSHARE op te bouwen met hulp van vele co-creatie partners. De co-creatiepartners hebben verschillende achtergronden: uit de private en publieke sector, organisaties van verschillende grootte, verschillende modaliteiten, zowel aanbieders als ontvangers van data, enz. Deze verscheidenheid aan organisaties zorgt ervoor dat het iSHARE-schema breed toepasbaar is in alle sectoren. 


Fase 1 (juni 2016 – jan 2017): Voorbereidende fase

Organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven werden openlijk uitgenodigd om deel te nemen aan het iSHARE-initiatief, wat resulteerde in het zogenaamde ‘startdocument v0.1’. Startdocument v0.1 bood de voorlopige scope voor het iSHARE-Schema, gebaseerd op de  uitdagingen en use-cases van de betrokken organisaties;

Fase 2 (Deel I: jan 2017 – juni 2017; deel II: juli 2017 – dec 2017): Co-creatie fase

Deelnemende organisaties werkten samen in functionele, technische, operationele en juridische werkgroepen aan de eerste volledige versie van het iSHARE-schema v1.0 (en latere versies 1.2 en 1.5), een eerste volledige reeks overeenkomsten voor verbeterde gegevensuitwisselingsvoorwaarden. Deelnemende organisaties realiseerden ook Proof of Concepts om de juiste functionele en technische werking van het iSHARE Scheme concreet te maken. 

Fase 3 (januari 2018 – juni 2018): Zachte lanceringsfase

De betrokken organisaties werken samen aan hoe de integriteit en duurzaamheid van de iSHARE-regeling in toom gehouden wordt. Ofwel het oprichten/aanwijzen van een organisatie die belast is met de borging van de integriteit van het iSHARE-schema ;

Fase 4 (juli 2018 – jul 2019): iSHARE live

iSHARE staat open voor iedere belangstellende en is verplicht om zich te houden aan de afspraken zoals vastgelegd door de betrokken organisaties tijdens de oprichting van iSHARE .

Fase 5 (juli 2019 – okt 2020): iSHARE-adoptie

iSHARE wordt geadopteerd door meerdere bedrijven in verschillende marktsegmenten. Business Development blijft zich richten op dienstverleners in nieuwe marktsegmenten.

Fase 6 (okt 2020 en later) iSHARE International en cross-expansie

Door de samenwerking met FIWARE en FundingBox in het i4trust.org programma ontvangt iSHARE financiering van de Europese Commissie in het kader van het HORIZON initiatief, waarmee in dit 3-jarige programma in totaal 32 nieuwe dataspaces zullen worden gevormd.

Tegelijkertijd wordt iSHARE veel opgemerkt in andere sectoren zoals de Energie-sector, bouw-sector en de tuinbouw-sector, ook vanuit smart-city en mobiliteits initiatieven is er veel interesse. 

Fase 7 (november 2020 – heden) Federatie en lancering van iS HARE-satellieten

De laatste fase met de lancering van de iSHARE Distributed Ledger en iSHARE Satellite Nodes worden initiatiefnemers van dataspaces de belangrijkste partijen bij het inschrijven van participanten en nemen zij de verantwoordelijkheid voor de groei van het iSHARE-netwerk. Tegelijkertijd zijn ze ertoe in staat om cross-dataspace interoperabiliteit te realiseren.