direct naar de inhoud

Operationele Aspecten

Het iSHARE Trust Framework definieert een uitgebreide reeks operationele procedures die zijn ontworpen om de inclusie, verwijdering of aanpassing van participanten van data spaces te vergemakkelijken, evenals om te gaan met waarschuwingen, schorsingen, uitsluitingen, incidenten en vrijgaven. De Data Space Autoriteit houdt toezicht op de toelating van potentiële deelnemers, terwijl de Scheme Owner(momenteel de iSHARE Foundation) verantwoordelijkheid neemt voor de overige operationele procedures en het aan boord brengen van de Data Space Autoriteit. 

Het primaire doel van het toelatingsproces is om potentiële deelnemers in staat te stellen eenvoudig en veilig deel uit te maken van de data space/iSHARE Network. Een goed gestructureerd toelatingsproces is cruciaal om vertrouwen te wekken in het iSHARE Trust Framework. Het zorgt ervoor dat alle partijen die een Toetredingsovereenkomst aangaan, voldoen aan de toetredingscriteria van het Framework, waardoor vertrouwen en betrouwbaarheid worden versterkt. 
Voor meer gedetailleerde informatie over deze procedures, kunt u hier klikken.