direct naar de inhoud

Voor Data Owners

Gegevenseigendom en veilig delen van gegevens in de cloud

Met de toenemende overvloed aan gegevens in de cloud, is het eigenaarschap van gegevens complex geworden, met het potentiële risico op verlies van controle en overzicht. Het delen van gegevens biedt zowel kansen als risico’s, maar er is een veilig systeem nodig voor gegevens onderweg en in de cloud, zodat gegevenseigenaren het volledige potentieel ervan kunnen benutten. 

Routinematige rapportageverplichtingen aan verschillende belanghebbenden, zoals overheden, marktdeelnemers, leveranciers en klanten, vragen om gegevensextractie uit bronnen zoals energieleveranciers, transportmanagementsystemen en boekhoudkundige gegevens. Dit proces wordt problematisch door verwarring over het eigendom van gegevens en veilige praktijken voor het delen van gegevens, die selectieve toegang tot specifieke gegevenssets mogelijk maken. 

Door het bureau voor de statistiek bijvoorbeeld toegang te geven tot essentiële transportgegevens in het transportbeheersysteem, wordt tijd bespaard en de efficiëntie verhoogd.

Steun van de Europese Commissie

De Data Governance Act (DGA) van de Europese Commissie onderstreept het belang van eigenaren van gegevens die duidelijke controle over hun gegevens behouden. Het iSHARE Trust Framework sluit aan bij de DGA-principes en stelt organisaties in staat om op een veilige manier specifieke toegang te verlenen tot hun gegevens. Binnen het iSHARE Trust Framework worden gegevenseigenaren juridisch beschermd door middel van geheimhoudingsovereenkomsten, waardoor naleving van licentievoorwaarden en selectieve gegevensuitwisseling worden gewaarborgd.

De Europese Commissie staat volledig achter de zaak van data-eigenaren, zoals blijkt uit de nieuwe Data Governance Act (DGA), en benadrukt hoe belangrijk het is dat data-eigenaren duidelijke controle houden over hun data. Het iSHARE Trust Framework sluit aan bij de DGA-principes en stelt organisaties in staat om specifieke toegang te verlenen tot hun bestaande gegevens op een gefedereerde manier, ongeacht of deze zich op cloudgebaseerde of on-site platforms met gestructureerde gegevens bevinden, zoals SAP of andere ERP-systemen.

Met inachtneming van de DGA-principes zal de ontwikkeling van betrouwbare gegevensuitwisselingssystemen worden verbeterd door middel van vier brede reeksen maatregelen:

1. Mechanismen die ontworpen zijn om het hergebruik te vergemakkelijken van specifieke gegevens uit de publieke sector die mogelijk niet geschikt zijn voor open data beschikbaarheid. 

2. Maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevensintermediairs functioneren als betrouwbare organisatoren, die het delen of samenvoegen van gegevens binnen de gemeenschappelijke Europese data spaces vergemakkelijken. 

3. Inspanningen om het proces voor burgers en bedrijven te vereenvoudigen, zodat zij gemakkelijker hun gegevens kunnen bijdragen ten voordele van de samenleving. 

4. Maatregelen om het delen van gegevens te vergemakkelijken, met name door sector- en grensoverschrijdend gebruik van gegevens mogelijk te maken. Deze aanpak zorgt ervoor dat de juiste gegevens voor het juiste doel toegankelijk zijn, waardoor een naadloos en effectief ecosysteem voor gegevensuitwisseling wordt bevorderd.

Deelnemen aan een data space en gebruikmaken van het iSHARE Trust Framework als data-eigenaar is een eenvoudig proces. Dit is hoe het werkt:

1. Plan Implementatie: Ontwikkel een gedetailleerd plan voor toetreding tot en samenwerking met de data space, bepaal de wettelijke basis en het vereiste vertrouwensniveau.

2. Registreer als data-eigenaar: Zodra het implementatieplan klaar is, registreer je je als data-eigenaar voor een van de data spaces.

3. Inwerkproces: Voltooi een vereenvoudigd onboardingproces via het deelnemersregister of een andere data space-specifieke interface. Stel papierwerk op of onderteken Toetredingsovereenkomsten om digitaal ondertekende contracten te registreren en om te zetten in digitaal verifieerbare referenties binnen het netwerk.

4. Registreren bij een AR-dienstverlener: Ga verder met het registreren bij een autorisatieregister dienstverlener. 

5. Gegevens herkennen om te delen: Identificeer specifieke data om te delen en/of identificeer een service provider om namens op te treden.

Volg deze stappen om effectief deel te nemen aan een data space en het iSHARE Trust Framework te gebruiken om uw gegevens veilig te beheren en te delen.

Het iSHARE Trust Framework biedt een robuuste oplossing voor data-eigenaren om te navigeren door de complexiteit van data-eigendom en het veilig delen van data in de cloud. Door aan te sluiten bij de principes van de Data Governance Act (DGA) van de Europese Commissie en een eenvoudig proces te bieden voor het toetreden tot data spaces, stelt het iSHARE Trust Framework organisaties in staat om de controle over hun gegevens te behouden en tegelijkertijd veilige en efficiënte praktijken voor het delen van gegevens te faciliteren.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe het iSHARE Trust Framework gegevenseigenaren helpt de controle over hun gegevens te behouden en implementatieopties te verkennen.