direct naar de inhoud

Inleiding

Het DVU-initiatief (Data Space for Energy Reduction in Non-Residential Buildings) richt zich op de behoefte aan veilige en efficiënte gegevensuitwisseling om CO2-reductieprojecten in utiliteitsgebouwen te optimaliseren. Het doel van DVU is om de uitwisseling van relevante gegevens over energieverbruik tussen belanghebbenden te vergemakkelijken, waardoor innovatie en duurzame praktijken in de bouw- en gebouwbeheersector worden gestimuleerd.

Uitdaging en context

Eigenaren van niet-residentiële gebouwen worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen bij het delen van cruciale data met projectpartners om initiatieven voor CO2-reductie te verbeteren. Traditionele energielabels correleren vaak niet nauwkeurig met het werkelijke energieverbruik, waardoor de ontwikkeling van ambitieuze CO2-reductieprojecten wordt vertraagd. Volledige en actuele gegevens over het gemeten energieverbruik, in combinatie met belangrijke bouwkenmerken, zijn essentieel voor het creëren van een digitale tweeling en het effectief optimaliseren van CO2-reductiestrategieën.

Oplossing

DVU biedt een uitgebreide oplossing om barrières in de markt voor het data-sharing te overwinnen. DVU ondersteunt het WEii protocol ontwikkeld door de Dutch Green Building Council. Dit stelt Data Service Consumers in staat om toegang te krijgen tot gegevens over gemeten energieverbruik en deze te gebruiken voor het modelleren van CO2-reductiescenario’s. Deze digitale tweelingen dienen als waardevolle hulpmiddelen voor het ontwikkelen van kosteneffectieve CO2-reductieprojecten met betrouwbare business cases.

Hoe het werkt

DVU werkt als een gefedereerde data space die gebruik maakt van het iSHARE Trust Framework om veilige datadeling voor energie te garanderen. Via een gebruikersvriendelijke interface die wordt geleverd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, initiëren Rechthebbenden verzoeken voor het delen van data met Data Service Consumenten. eHerkenning faciliteert het identificatie- en authenticatieproces, waardoor legitimiteit voor datatransacties wordt gegarandeerd. Na succesvolle autorisatie vindt gegevensuitwisseling plaats tussen aanbieders en consumenten van datadiensten, waarbij verschillende soorten datadiensten worden ondersteund.

Toegevoegde waarde door het iSHARE Trust Framework

Het Trust Framework stelt de norm voor identificatie, authenticatie en autorisatie, waardoor individuele gegevenseigenaren hun gegevens binnen redelijke grenzen kunnen delen. Het gebruiksbeleid en de integratie van een op hyperledger gebaseerd deelnemersregister verbeteren de betrouwbaarheid onder de deelnemers. Dit maakt het mogelijk om de oplossing efficiënt te schalen en tegelijkertijd wettelijke garanties te bieden voor de toegang tot en het gebruik van gegevens.

Als je meer informatie wil ontvangen over het iSHARE Trust Framework

Medewerkers