direct naar de inhoud

Voor data spaces

Bij het opzetten of ontwikkelen van een data space zijn kritieke elementen betrokken, zoals het aannemen van een federatieve infrastructuur die in staat is substantiële veranderingen binnen het domein teweeg te brengen. Het iSHARE Trust Framework biedt oplossingen voor:

1.  Opschalen van data spaces

Hoewel het naleven van ontwerpprincipes individueel vertrouwen tot stand kan brengen, ligt de echte uitdaging in het opschalen en ontwerpen voor cross-data space interoperabiliteit en vertrouwen. Dit is precies waar het iSHARE Trust Framework data spaces sterker maakt.

2. Federatieve wettelijke standaard: 

Het Trust Framework biedt duidelijke, allesomvattende gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elke gegevensinteractie op een verenigde, federatieve manier. Dit biedt een wettelijke standaard voor alle deelnemers, die ruimte biedt aan optionele wettelijke vereisten of overeenkomsten die specifiek zijn voor data spaces. Dit zorgt ervoor dat deelnemers de volledige verantwoordelijkheid nemen voor het omgaan met gegevens. Het stelt duidelijke, uitgebreide gebruiksvoorwaarden vast om de dagelijkse interactie uniform te regelen, waardoor individuele bilaterale contracten overbodig worden en er een uitgebreid juridisch kader ontstaat voor alle transacties binnen het Trust Framework.

Opmerking: Het iSHARE Trust Framework biedt ook ruimte voor specifieke operationele en service level agreements (SLA’s) en aansprakelijkheidsclausules die zijn toegesneden op data space specifieke contractaanvullingen.

3. Registratie en beheer van deelnemersvertrouwen 

Om de registratie van alle deelnemers in de data space te waarborgen en digitale verificatie van hun naleving van het vertrouwenskader mogelijk te maken, werd het deelnemersregister geïntroduceerd als een cruciale technische component. Via het Participant Registry Management Point kan de Data Space Authority haar deelnemers registreren en tegelijkertijd hun naleving verifiëren. Dit register werkt op een gedistribueerd grootboek en zorgt voor zichtbaarheid in alle data spaces die iSHARE gebruiken, en dient als een gedecentraliseerde kerncomponent met de netwerken van de data space.

Met het Participant Registry Management Point kan de autoriteit of beheerder van de data space deelnemers registreren met behulp van verschillende identifiers, waaronder:

 • Unieke ID (EORI-nummers in overeenstemming met EU-identificatie) 
 • eIDAS-identificatie en openbare sleutel 
 • Ondertekende gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden 
 • Geldige Kamer van Koophandel documentatie om de wettigheid van contracten te waarborgen

Na voltooiing van het initiële registratieproces bewaart het register of grootboek essentiële informatie die essentieel is voor ontdekking en domeinoverkoepelende interoperabiliteit, waaronder: 

 • Capabilities endpoints voor het lokaliseren waar de datadiensten van een deelnemer toegankelijk zijn en hun standaardspecificaties. 
 • Autorisatie-eindpunten om te bepalen waar de autorisaties van een deelnemer kunnen worden opgevraagd. 

Raadpleeg de pagina For Developers voor meer informatie over het exacte gebruik.

Het beheer van deelnemers is gemakkelijk via onze webinterface voor het beheerpunt van het deelnemersregister of via API’s voor geautomatiseerde registratie: 

Participant Details
Participant Additional Details
Agreements
Certificates
Roles

4. Ontdekken van deelnemers en Cross-Data Space interoperabiliteit

Om het geautomatiseerd ontdekken van deelnemers in data spaces te vergemakkelijken, biedt het Parties End-point essentiële inzichten die cruciaal zijn voor de werking van data spaces.

Parties End-point

Deze functie maakt toegang mogelijk tot gegevens van individuele deelnemers binnen de data space (of het netwerk van data spacen) en aggregeert gegevens van meerdere deelnemers over verschillende data spaces. Elke node-implementatie is uitgerust met API’s en dient als primaire bron voor partij-informatie binnen de data space. Klik hier voor gedetailleerde informatie.

5. Interoperabiliteit tussen data spaces en veilige externe gegevensuitwisseling

Het deelnemersregister faciliteert, door middel van gevestigde autorisaties, veilige toegang tot gegevens voor organisaties buiten de data space.

6. iSHARE Netwerk van dienstverleners van autorisatieregisters 

Naast de open-source bronnen die beschikbaar zijn op GitHub (iSHARE, i4Trust), biedt het iSHARE-netwerk onderdak aan verschillende aanbieders van autorisatieregisters. Deze dienstverleners stellen data-eigenaren in staat de data space te betreden en bieden een eenvoudig toegangspunt. 

7. Registratie van data space profielen

Het registreren in de data spaces is gestroomlijnd om een efficiënte administratie en ontdekking te garanderen. Als onderdeel van het proces is een netwerkaanwijzer beschikbaar om te helpen bij het vinden van de definitie van de data space.

Dataspaces Information

9. Trust Bestuur 

Het iSHARE Trust netwerk en haar Framework staan onder toezicht van de iSHARE Foundation, met actieve deelname en supervisie van onze gewaardeerde deelnemers. Voor aanvullende informatie, klik hier.

Om te beginnen met het gebruik van het iSHARE Trust Framework en de Deelnemersregistratie voor uw data space, is het proces als volgt: 

 1. Breng partijen samen met een gedeeld belang in het delen van gegevens. Stel contracten en juridische dekking op voor gegevensuitwisseling, inclusief gebruikerslicenties en digitale contracten voor elke gegevensinteractie.
 2. Bepaal de minimale vereisten voor gegevenskwaliteit en beschikbaarheid van diensten.
 3. Overweeg aanvullende beveiligingsmaatregelen in datadiensten voor interactie tussen afnemers en aanbieders van diensten.
 4. Gebruik het deelnemersregister om organisaties binnen het nieuwe ecosysteem te registreren en autorisaties vast te stellen, zodat de naleving van de afspraken over de data space wordt gewaarborgd.
 5. Sluit de dienstverlener aan door:
  1. Het ondertekenen van de gebruiksvoorwaarden en de onboardingprocedure (toetredingsovereenkomst).
  2. De connector in te zetten en de API-specificaties te implementeren 
  3. Het opzetten van de datadienst (bijv. gebaseerd op een Linked Data-standaard) samen met de basisdienst die essentiële applicatiebehoeften dekt. Testen van de connectorimplementatie met behulp van een testbed, Conformance Testing Tool (CTT) of alternatieve aanpak.

Door het iSHARE Trust Framework te gebruiken, kunnen organisaties hun processen voor het delen van gegevens stroomlijnen, naleving van wettelijke normen garanderen en het vertrouwen tussen deelnemers vergroten.

Contact opnemen

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over hoe het iSHARE Trust Framework helpt bij het opstarten van uw data space en om implementatieopties te verkennen.