direct naar de inhoud

Smart Mobility - DS4MPM

i4TRUST MOBILITEIT

i4Trust Experiment: DS4MPM – Data

Space for Multimodal Passenger

Mobility

Multimodale passagiersmobiliteit implementeren op een betrouwbare, gefedereerde en interoperabele manier.

De Uitdaging

In 2016 werd de GDPR verplicht gesteld voor alle digitale interacties, maar de manier waarop we identificatie- en autorisatiebeheer (IAM) organiseren in mobiliteit en ticketing voldoet nog lang niet aan de eisen. Door het individu centraal te stellen in de IAM, voldoet FairsFair.org automatisch aan de GDPR. Met het individu als het centrale punt van belangstelling voor alle transportdiensten als betaling voor die diensten, kunnen alle aanbieders hun IT- en bedrijfsprocessen op elkaar afstemmen. De schaal en harmonisatie van dergelijke ontwikkelingen via een eenvoudige verandering in perspectief zal autoriteiten en operators bevrijden van leveranciers-/technologische lock-in en de passagier een naadloze, multimodale en grensoverschrijdende ervaring garanderen. 

Het bijkomende voordeel is dat alle belanghebbenden, onafhankelijk van elkaar of van derden, toegang kunnen krijgen tot de benodigde informatie voor hun operationele of beleidsdoelstellingen. Transparantie wordt geleverd via open source bouwstenen en controle via beveiligde uitwisselingen. 

De Oplossing

In plaats van een platform te bouwen als oplossing voor tariefbeheer, ticketing of MaaS, bouwt FairsFair.org voort op de gedecentraliseerde Web 3.0-benadering die wordt gepresenteerd in het International Data Spaces – Referentiearchitectuurmodel (IDS-RAM). De extra laag van persoonlijke identificatie en autorisatiebeheer wordt verzorgd door NFT’s, de enige manier waarop privacy adequaat kan worden beschermd. Deze laag bevindt zich bovenop het iSHARE Trust Framework  voor data uitwisseling tussen bedrijven (B2B) en tussen bedrijven en de overheid (B2G), een programma dat is ontwikkeld door het Nederlandse ministerie en nu wordt uitgerold met EU-financiering om te voorzien in betrouwbare uitwisseling op tal van terreinen. In combinatie met nationale toegangspunten en Europese normen voor informatie-uitwisseling (NeTEx/SIRI en Datex II) wordt het gebruik van interoperabele reis data geharmoniseerd over het Europese continent. De hoge mate van interoperabiliteit maakt hergebruik mogelijk in analysetools, beheerstools en afstemming van IT- en bedrijfsstrategieën. 

Zakelijke Prognoses – Schaalbaarheid

Dankzij de EU-financiering voor de uitrol van iSHARE zal FairsFair.org een demonstratie- of laboratoriumopstelling organiseren, die ze zullen gebruiken om te zorgen voor GDPR-naleving, om technische specialisten te informeren over de werking ervan voor beoordeling, verbetering en implementatie, en om autoriteiten en exploitanten gedetailleerde inzichten te geven in de werking ervan, wat kan leiden tot aanvullende governance-tools, zoals licentieovereenkomsten of beleidsmaatregelen. Na verdere afstemming met de ontwikkelingen op het gebied van betaling en multimodale reisdoelstellingen door de EU, groeide het uit tot een essentieel ontbrekende schakel die GDPR en verantwoorde digitale interacties garandeert. FairsFair.org werkt samen met de Commissie om de benadering van FairsFair.org te verspreiden, de digitale bewustwording te vergroten, evenals het gebruiksgemak van openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit voor een duurzamere toekomst te bevorderen. Samenwerking met UITP, STA, POLIS en EMTA voor een naadloze ervaring en verantwoord antwoord op ticketing. Gezien de voordelen van een mensgerichte aanpak in andere domeinen, is FairsFair.org al bezig met testen op het gebied van Human Resources (uitzendbureaus) en Gezondheidszorg. 

De oorspronkelijke bron: i4Trust.org

U kunt hier meer lezen over i4Trust.