direct naar de inhoud

Smart Energy - Solar Charge API

Energy ENERGIE i4TRUST

i4Trust Experiment: Solar Charge API

Bevorderen van data interoperabiliteit tussen EV charging stakeholders.

De Uitdaging

Uitdaging 1: data interoperabiliteit in EV charging data uitwisseling die vereist is om smart charging drijfveren  te implementeren, wordt belemmerd door verschillen in dataformaten van verschillende stakeholders. Zo zijn data van EV-laadstations meestal anders geformatteerd, aangezien elke software voor EV-laadstations verschillende datamodellen kan gebruiken. Op dezelfde manier kunnen beheerapplicaties voor laadstations niet eenvoudig gestandaardiseerde data opvragen en ontvangen van producenten van zonne-energie of beheerders van zonne-energie-installaties op daken. Elke nieuwe databron kan vereisen dat data worden getransformeerd voordat de data kunnen worden gebruikt door exploitanten van laadstations. 

Uitdaging 2: Vergoeding van service providers voor realtime data over zonne-energieproductie van activa in specifieke regio’s of historische energievraag in laadstations zijn particuliere data die niet openbaar beschikbaar zijn. Om toegang te geven tot de data, moeten de service providers vergoeding ontvangen voor de data die ze verstrekken. Het structureren van overeenkomsten voor data monetisering is een complex proces dat mogelijk niet haalbaar is voor bilaterale uitwisselingen tussen twee middelgrote partijen. Dit benadrukt de behoefte aan een middleware-service die databronnen (open en eigendomsdata) samenbrengt. 

De Oplossing

Het consortium zal een data space ontwerpen en implementeren voor stakeholders in e-mobiliteit en energie die data ontvangt van meerdere bronnen, deze data structureert en andere stakeholder in staat stelt toegang te krijgen tot de data voor relevante regio’s. De data space zal in eerste instantie worden ingezet voor regio’s in Griekenland en Cyprus. Innovation Center Nikola Tesla uit Kroatië zal optreden als een vertrouwde derde partij om ervoor te zorgen dat de data uitwisseling tussen partijen in overeenstemming is met regels en overeenkomsten tussen de contractanten. 

Zakelijke Prognoses – Schaalbaarheid

Gegevens over EV-laden en hernieuwbare energie zijn sterk versnipperd tussen stakeholders. De implementatie van de data space binnen het kader van dit voorstel zal data uitwisseling ondersteunen tussen belanghebbenden in Griekenland en Cyprus en technologieontwikkelaars Parity Platform en Gridone in staat stellen hun softwarecomponenten onder reële omstandigheden te testen. Na de initiële implementatie en werking kan de architectuur van de data space worden aangepast om aan de behoeften van nieuwe geografieën te voldoen en samenwerking in andere energiemarkten te bevorderen. 

De oorspronkelijke bron: i4Trust.org.

Meer informatie over i4Trust is hier te vinden.