direct naar de inhoud

Smart Environment - CAST

ENERGIE i4TRUST

i4Trust Experiment: CAST

Koolstofvangst Supply Chain Vertrouwen

De Uitdaging

Een belangrijk mechanisme dat nodig is om het doel van de EU te bereiken om een economie te zijn met net-zero greenhouse gas emissions, zal carbon capture technologie zijn. Deze technologieën vangen koolstof op uit de lucht (directe luchtvangst) of via de transformatie van vaste (natte of droge) biomassa (bijvoorbeeld door pyrolyse) in vaste producten die rijk zijn aan koolstof (bijvoorbeeld biochar). Deze gestabiliseerde koolstof wordt vaak opgeslagen in opslagfaciliteiten, waarbij de opgevangen koolstof wordt “vergrendeld”. Het opsluiten van vaste koolstof maakt het hele proces koolstof netto-negatief. 

De productieketen van gestolde koolstof heeft een complexe supply chain erachter, waarbij veel verschillende actoren betrokken zijn. Bijvoorbeeld, in het geval van het genereren van biochar uit biomassa, verzamelt eerst een producent biomassa (bijvoorbeeld een boer die zijn mest verzamelt). De biomassa wordt vervolgens via een transportbedrijf naar een chemische fabriek getransporteerd die de biomassa door een reeks bewerkingen omzet in biochar. De biochar wordt vervolgens gedistribueerd naar verschillende transportbedrijven die het naar hun opslaglocaties brengen. Daarnaast zijn er analyselaboratoria en opslagfaciliteiten die testen uitgeven over de kwaliteit van de gegenereerde biochar en het koolstofkredietproces beheren. 

Dit complexe inter-organisatorische proces is vergelijkbaar voor alle waardeketens voor koolstofvangst en is, net als alle multi-participant supply chains, zeer vatbaar voor integriteitsschendingen. Vandaag de dag worden regulerende autoriteiten al geconfronteerd met grote uitdagingen bij het verifiëren van de juiste uitvoering van de processen. 

De Oplossing

De innovatieve aanpak achter ons experiment is niet gebaseerd op een centrale autoriteit om het vertrouwen in koolstofcertificaten te waarborgen en “injecteren”, maar om een gedecentraliseerde aanpak te gebruiken waarbij een reeks onafhankelijke actoren attestaties kunnen creëren en zo het proces kunnen waarborgen. 

In tegenstelling tot bestaande oplossingen richt CAST zich niet op het certificaat zelf, maar op het proces dat leidt tot de creatie van het certificaat. We slaan een hash op van alle contextinformatie die is gekoppeld aan dat digitale stroom van objecten op de blockchain om de integriteit te waarborgen. De data uitwisseling zelf wordt uitgevoerd met behulp van de FIWARE Context Broker en iSHARE. 

Onze aanpak voor de validatie en het experiment zelf is een hoogwaardig end-to-end laboratoriumexperiment dat een kleinschalige versie is van de echte processen van dergelijke waardeketens. De verschillende partijen in het consortium nemen dezelfde rollen op zich als ze ook in de echte wereld zouden hebben. Dit geeft ons onmiddellijke validatie van waar de zwakke punten van het systeem zich bevinden en stelt ons in staat om zeer dicht bij de echte wereld en echte processen te werken. 

Bedrijfsprognoses – Schaalbaarheid

Om CO2-offsetcertificaten op de markt te brengen, hebt u ons platform nodig, want anders zal de stimulans niet werken. Bovendien zal niemand biowaste over lange afstanden transporteren (CO2-uitstoot). Het is daarom essentieel dat dit concept van koolstofproductie en -opslag decentraal en wereldwijd functioneert, zodat iedereen het kan gebruiken als producent of koper. Alleen op die manier kan het hele concept schaalbaar zijn tot een niveau dat verplicht is voor ons voortbestaan op de planeet (het halen van klimaatdoelstellingen) – en dat is 10Gt aan koolstofdioxide-equivalenten per jaar (wat overeenkomt met ongeveer 4 Gt koolstof per jaar) moeten worden opgeslagen. 

De oorspronkelijke bron: i4Trust.org

Je kunt meer lezen over i4Trust hier.