direct naar de inhoud

FAQ

Onze veel voorkomende vragen

Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Laat het ons weten.

 • iSHARE is ontworpen om data-agnostisch te zijn, wat betekent dat het het delen van elk type data mogelijk maakt, ongeacht het formaat of de structuur. Het iSHARE Trust Framework bestaat uit een verzameling specificaties en afspraken die het veilig en gestandaardiseerd delen van data tussen verschillende organisaties mogelijk maken. Deze specificaties en afspraken bevatten kritische aspecten zoals identiteits- en toegangsbeheer. Het raamwerk is niet beperkt tot een bepaald gegevenstype, waardoor het flexibel en aanpasbaar is in diverse scenario’s. Het dient als een veelzijdige manier voor het delen van gegevens die kunnen worden aangepast en uitgebreid om te voldoen aan de unieke behoeften en vereisten van verschillende organisaties.

 • De iSHARE-satelliet dient als vertrouwensanker binnen een data space en speelt een cruciale rol bij het waarborgen van vertrouwen en naleving. Een vertrouwensanker fungeert als borgende en soms certificerende autoriteit binnen de data space, en is verantwoordelijk voor het beoordelen of partijen zich houden aan de data space-afspraken. In de kern van het Trust Framework houdt de satelliet de registraties bij van deelnemers aan de data space. Elke deelnemer kan de satelliet gebruiken om de geldigheid van een andere deelnemer te verifiëren voordat hij verbinding maakt en gegevens uitwisselt.

  Wanneer een deelnemer toegang zoekt tot de data space, verifieert de satelliet of hij voldoet aan de technische normen, zijn geverifieerde identiteit en zijn ondertekende contract. Dit onboardingproces zorgt voor een gebruiksvriendelijke benadering van het delen van gegevens terwijl de veiligheidsmaatregelen worden gehandhaafd. Gecertificeerde partijen ondergaan vanwege hun rol in het iSHARE-netwerk een strenger beoordelingsproces. De satelliet hanteert een toetsingskader om ervoor te zorgen dat gecertificeerde partijen voldoen aan de specifieke eisen die aan hun rol worden gesteld.

  Lees hier verder voor meer informatie over de satelliet en de primaire use-cases binnen het iSHARE Trust Framework.

 • Hoewel het in eerste instantie ontwikkeld voor is de logistieke sector, zijn de principes en specificaties van iSHARE niet beperkt tot een specifieke branche, maar kunnen ze ook worden toegepast op diverse sectoren en branches. iSHARE heeft haar bereik al verder uitgebreid dan de logistiek en is actief in sectoren als energie, mobiliteit, agrifood, milieu, havens en steden. Het iSHARE Trust Framework wordt gebruikt om een gestandaardiseerde aanpak voor energiegegevens tussen verschillende organisaties tot stand te brengen, wat resulteert in besparingen op energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk. In smart city initiatieven wordt iSHARE ingezet om veilig en uniform data te delen.

  iSHARE is van mening dat het delen van data binnen een data space niet beperkt moet blijven tot één sector of domein. Dergelijke beperkingen zouden de creatie van nieuwe innovatieve diensten beperken, aangezien individuen en organisaties doorgaans op meerdere domeinen tegelijk actief zijn. Door het ontwerp is iSHARE doelbewust ontwikkeld als een generieke, open, gefedereerde en non-profit standaard. Dit ontwerp zorgt ervoor dat iSHARE sectoroverschrijdend en grensoverschrijdend is, waardoor bredere samenwerking en innovatie mogelijk is.

 • Vertrouwen is een cruciale factor bij het delen van gegevens, omdat het de basis legt voor organisaties om met vertrouwen gegevens uit te wisselen. Het zorgt ervoor dat gegevens op de juiste manier worden gebruikt en dat partijen kunnen vertrouwen op de juistheid en betrouwbaarheid ervan.

  Bij het delen van data is het van belang dat deze veilig en vertrouwelijk wordt behandeld, ook nadat deze aan andere partijen is overgedragen. Dit omvat het implementeren van adequate gegevens beschermingsmaatregelen, zoals encryptie en toegangscontroles om de privacy en veiligheid van de gegevens te waarborgen. Hierdoor wordt het risico op onbevoegde toegang, verlies of diefstal geminimaliseerd.

  Bovendien speelt vertrouwen een sleutelrol bij het bevorderen van samenwerking en innovatie. Wanneer partijen elkaar vertrouwen, zijn ze eerder geneigd om open data te delen en samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen.

 • Nee, iSHARE heeft de term “data space” niet bedacht. De term is in verschillende contexten gebruikt om virtuele of fysieke omgevingen te beschrijven waar gegevens veilig kunnen worden opgeslagen, gedeeld en verwerkt. Hoewel iSHARE de term niet heeft uitgevonden, heeft het een rol gespeeld bij het bevorderen van de ontwikkeling van een framework en standaarden voor het veilig en vertrouwd delen van gegevens. Via het iSHARE Trust Framework kunnen organisaties gegevens op een gestandaardiseerde en veilige manier uitwisselen, waarbij de nodige componenten voor het creëren van effectieve en efficiënte data space-omgevingen.

 • Het iSHARE Trust Framework biedt verschillende building bloks voor het delen van data. Dit framework maakt veilig en gestandaardiseerd delen van gegevens mogelijk door overeenkomsten en technische specificaties voor identiteits- en toegangsbeheer op te nemen. Deze building blocks kunnen worden gecombineerd met andere building blocks van data spaces om een alomvattende en veilige omgeving voor het delen van gegevens te creëren die aansluit bij de unieke behoeften en vereisten van een organisatie.

 • iSHARE is een non-profitorganisatie met als missie het opzetten en onderhouden van een gestandaardiseerde en veilige benadering van het delen van gegevens. Sinds de oprichting is iSHARE uitgegroeid tot een pan-Europees initiatief. Simpel gezegd onderhoudt iSHARE het iSHARE Trust Framework, dat bestaat uit afspraken en technische specificaties die veilige gegevensuitwisseling tussen organisaties mogelijk maken. Dit Framework helpt bij het standaardiseren van praktijken tussen deelnemers. Door het framework zorgt iSHARE ervoor dat alle data spaces interoperabel worden en een netwerk vormen van onderling verbonden data spaces en deelnemers. Deze interoperabiliteit vermindert aanzienlijk de administratieve lasten die gepaard gaan met het delen van gegevens.

 • Building Blocks zijn essentiële elementen die nodig zijn voor het ontwerpen van een data space en het bevorderen van de duurzaamheid en groei ervan. Aanvankelijk was er een 9-blokkenmodel ontwikkeld door INNOPAY voor het Ministerie van Economische Zaken in Nederland. Later werd dit model via het programma OpenDEI.eu uitgebreid tot een model met 12 blokken. Hieronder vindt u het aangepaste 12-blokkenmodel van het OpenDEI.eu-model.

  Figure – Building blocks in a Data Space

 • Een Data Space biedt een framework dat helpt bij het delen van gegevens. Het is ontworpen om gedecentraliseerd en betrouwbaar te zijn, waardoor een ecosysteem ontstaat waar gegevens met vertrouwen kunnen worden gedeeld. Data Spaces zijn niet alleen belangrijk voor het delen van gegevens, maar ook voor efficiënt gegevensbeheer, het beperken van veiligheidsrisico’s, het bevorderen van innovatie en het mogelijk maken van samenwerking.

  Zoals beschreven in iSHARE’s “Cookbook for Data Spaces” is een Data Space in wezen “een omgeving waar gegevens worden gedeeld tussen vertrouwde partners die zich houden aan dezelfde normen en richtlijnen met betrekking tot het delen en opslaan van deze gegevens binnen een of meer ecosystemen”.