skip to main content

FAQ

Onze veel voorkomende vragen

Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Laat het ons weten.

 • iSHARE is ontwikkeld om datadeling in de transport- en logistieke sector te verbeteren, maar dat betekent niet dat er daarbij een gehele nieuwe set afspraken is ontstaan. iSHARE maakt, waar mogelijk, gebruik van bestaande oplossingen. Juist daarom zijn ook eHerkenning en Idensys in het project betrokken.

 • Het co-creatieproces vond plaats in 2017 en iSHARE is sinds januari 2018 beschikbaar voor gebruik door de gehele sector.

  Na de succesvolle implementatie van iSHARE door de launching partners – een baanbrekende groep van toonaangevende logistieke bedrijven en hun klanten- worden nu andere organisaties geïnspireerd om in hun voetsporen te treden.

 • Hoewel dit absoluut zou kunnen als het stelsel niet verder reikte dan de uniforme afspraken, hebben we dit voorkomen. Twee ontwikkelingsprojecten liepen parallel met de ontwikkeling van het afsprakenstelsel, om de regeling op goede manier te ontwikkelen. Hierin weren alle functionele en technische afspraken direct omgezet in werkende software. De zogenoemde ‘referentie-implementatie’ welke het doel had gemaakte afspraken te controleren en continu te verbeteren. Ook werden de afspraken steeds getoetst in verschillende Proof of Concepts door deelnemende organisaties.

 • Bij het iSHARE-project is het proces de sleutel tot succes. iSHARE is ontwikkeld in samenwerking met organisatie die een dwarsdoorsnede van de sector vertegenwoordigen; alle modaliteiten, organisaties in alle soorten en maten, publieke en private organisaties, dataproviders/data-ontvangers en hun softwareleveranciers.

 • Hoewel we met het iSHARE project niet de hele wereld kunnen bestrijken, hebben we actief aansluiting gezocht bij andere lokale, Europese èn internationale organisaties. We spraken met het Ministerie van Economische Zaken en verschillende deelnemers hielpen ons om de internationale link in onze Proof-of-Concepts te borgen.

  Daarnaast voelen wij het als onze verantwoordelijkheid om nauwlettend in de gaten te houden wat reeds ontwikkeld is, zodat dubbel werk ten alle tijden voorkomen wordt. Tijdens onze onderzoeksfase werd duidelijk dat er reeds veel afspraken zijn geformaliseerd op het gebied van zowel identificatie als authenticatie, waarvan we veel kunnen hergebruiken. Er was echter nog veel te ontwikkelen op het gebied van autorisatie.

 • Met het iSHARE afsprakenstelsel kunt u met iedereen in de logistiek data delen. Ook met tot dusver onbekende partijen. Op een uniforme, simpele en gecontroleerde manier.

  Wanneer uw organisatie zich houdt aan de iSHARE afspraken, heeft u geen nieuwe integraties nodig om data te delen met andere partijen die bij iSHARE zijn aangesloten partijen.

  Bovendien bepaalt u zelf welke partijen onder welke voorwaarden welke data mogen opvragen – en wat deze partijen na ontvangst wel en vooral niét met uw data mogen doen.

 • Een afsprakenstelsel is een set van Functionele, Technische, Operationele en Juridische afspraken die partijen helpt om samen een dienst te verlenen in een netwerksituatie. 

  Deze afspraken leggen vast dat wanneer een partij wil deelnemen aan het netwerk, hij zich aan bepaalde spelregels moet houden – bijvoorbeeld op het gebied van technische implementatie en operationele service levels. Een Beheerorganisatie faciliteert toetreding van deelnemers tot het Afsprakenstelsel en draagt zorg voor het realiseren van benodigde (door)ontwikkeling van het Afsprakenstelsel in samenspraak met deelnemende partijen

 • iSHARE is geen data platform maar een set van afspraken. In een data platform slaan partijen hun gegevens op en bepalen zij – binnen het platform – wie toegang heeft tot welke gegevens.

  iSHARE gaat over simpel en gecontroleerd toegang verschaffen tot data. Het doet er niet toe of deze data nu in de eigen systemen staat of in een platform. iSHARE omvat afspraken over hoe partijen veilig data delen op een afgesproken, eenvoudige manier, die kan worden gebruikt voor alle relaties die een partij aangaat.

 • iSHARE is een set van afspraken over het delen van data in de sector Transport & Logistiek. Deze set omvat Functionele, Technische, Operationele en ook Juridische afspraken, overeengekomen door de sector zelf.

  Het idee achter iSHARE is dat wanneer alle partijen in de sector zich aan dezelfde afspraken houden, de belemmeringen voor nieuwe gegevensuitwisselingsrelaties aanzienlijk worden verlaagd: wanneer deze partijen afspreken om dezelfde technische standaarden te gebruiken voor identificatie, authenticatie en autorisatie én ermee instemmen om gedeelde data alleen te gebruiken voor wat mag volgens de iSHARE afspraken, dan vervallen de tijd en kosten die vandaag worden besteed aan software integratie en elkaar leren kennen en vertrouwen.

 • De voordelen van iSHARE zijn:

  Uniform

  • Eén manier van werken en geschikt voor alle modaliteiten, grote en kleine organisaties, publieke en private partijen, vragers en aanbieders van data en hun softwareleveranciers. Daardoor schept iSHARE kansen voor efficiëntieverbeteringen, tijdswinst en kostenbesparing.

  Simpel

  • Eenvoudig sector breed data delen.
  • Eenvoudig zakendoen met tot dan toe onbekenden.
  • Zekerheid over de betrouwbaarheid van partijen. 
  • Makkelijk te implementeren ‘bouwsteen’.
  • Aanvullend op bestaande oplossingen.

  Gecontroleerd

  • Data eigenaren behouden ten alle tijden de controle. Zij bepalen zelf of en met wie zij welke data delen.
  • Grote betrouwbaarheid van data.