direct naar de inhoud

Smart AgriFood - CADS

i4TRUST LOGISTIEK

i4Trust Experiment: CADS – Carbon

Agri Data Space

De Uitdaging

Een van de grootste uitdagingen in de landbouw van vandaag is het gebruik van heterogene data voor smart farming technologies, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit, en het verminderen van de impact van landbouwtechnologieën op klimaatverandering. 

Vandaag worden tal van databronnen verzameld en niet zo veel benut als ze zouden kunnen worden. Potentiële toepassingen zijn enorm, zoals beslissingsondersteunende tools die niet alleen wetenschappelijke aanbevelingen in overweging nemen, maar ook informatie over de ervaring met het gebruik van verschillende landbouwadditieven voor specifieke klimatologische en milieuomstandigheden. Koolstofmeting en -schatting zijn veelbelovende toepassingen om de bestaande systemen te verbeteren, maar ook om nieuwe waardestromen voor boeren te bieden. 

De Oplossing

Het idee is een dienst voor de beoordeling van de koolstofvoetafdruk van landbouwproducten in het groeiproces, evenals tools voor een degelijke aanpassing van agrotechnologische, organisatorische en managementbeslissingen door voedselproducenten. Dankzij een datadelingsecosysteem bieden we boeren de mogelijkheid (via service providers die interacteren met de gedecentraliseerde data delingsinfrastructuur aangedreven door het ØKP4-blockchainprotocol) om gebruik te maken van de data die ze al produceren, in combinatie met andere databronnen zoals externe en open data. Dit zal hen voorzien van tools die de boeren zullen helpen om tastbaar bewijs te leveren van hun koolstofimpact. Ook zullen toegewijde belanghebbenden in het ecosysteem marktkansen vinden voor deze bewijzen, wat waarde terugbrengt voor het hele ecosysteem. 

Zakelijke Prognoses – Schaalbaarheid

Zodra de ontwikkelingen zijn afgerond en de oplossing gereed is, zal het bestuursorgaan zich richten op het opbouwen van een schaalbaar zakelijk model binnen het consortium. Data deling zal voordelen laten zien voor veel deelnemers – bij het optimaliseren van bestaande producten, het valoriseren van bijproducten en het aantrekkelijker maken van consortiumpartners voor downstreamgebruikers bij het selecteren van nieuwe primaire producenten voor nieuwe productlijnen binnen de koolstof-negatieve economie. Bovendien worden sommige uitvoerproducten van de data space gewaardeerd door de markt, en deze waarde zal worden verdeeld onder bijdragers volgens een eerlijk zakelijk model dat is vastgesteld door het bestuur. Zo is bijvoorbeeld de huidige prijs per ton CO2 €30-40 op de markt – analisten voorspellen dat dit zal stijgen tot €80 per ton tegen 2030, omdat EU-brede koolstofvastleggingsdoelen grote investeerders zullen aanzetten tot het vergroten van het volume van koolstofnegatieve marktproducten die op grote schaal beschikbaar komen (inclusief koolstofvastlegging in de bodem op de boerderij en langcyclische productie). 

De oorspronkelijke bron: i4Trust.org

Meer informatie over i4Trust is hier te vinden.