direct naar de inhoud

SLAM

Dataspaces Smart Cities i4TRUST

i4Trust Experiment: SLAM –

Smart Lamppost Asset Marketplace

De Uitdaging

Het snel toenemende aantal IoT-assets in de openbare ruimte, de enorme hoeveelheid data die ze genereren en hun groeiende onderlinge afhankelijkheid stellen nieuwe uitdagingen voor steden en leveranciers. Deze uitdagingen hebben betrekking op groeiende zorgen over data bezit, GDPR-naleving, verantwoordelijkheden in een multi-stakeholder landschap en het beheer van service level agreements, om er maar een paar te noemen.

Een gevolg van deze uitdagingen is dat veel smart city-projecten vastlopen in goede bedoelingen. Om het ecosysteem van smart city oplossingen voorbij het Proof of Concept (PoC) en pilotfase te brengen, is het noodzakelijk om data tussen subsystemen op een consistente, veilige en interoperabele manier te delen om duidelijk aan te geven, in de exploitatiefase, wie verantwoordelijk is voor wat en wanneer. Er worden steeds hogere juridische, ethische en beveiligingseisen gesteld aan IoT-apparaten, de behoefte aan sterke governance, monitoring en logging groeit elke dag.

Deze uitdagingen zijn duidelijk zichtbaar als het gaat om de smart lamppost. Al jaren wordt een veelbelovend perspectief geschetst van de lantaarnpaal als een multifunctioneel apparaat, met sensoren, camera’s, EV-opladen, connectiviteit en andere functies. De realiteit is echter dat er veel obstakels bestaan tussen de vele beschreven mogelijkheden en de huidige implementatiepraktijken. Onder deze obstakels vallen: de groeiende eisen die worden gesteld aan IoT-apparaten in openbare ruimtes, gebrek aan inzicht, beoordelingscriteria en beheer van de hele waardeketen en serviceprocessen. Deze obstakels belemmeren de ontwikkeling van positieve use cases.

De Oplossing

Het doel van SLAM is om de punten met elkaar te verbinden en deze obstakels weg te nemen, met een geïntegreerde aanpak die een technisch data platform, een marktplaats en een serviceportaal combineert. SLAM biedt inzicht voor steden en bedrijven. Steden weten precies wat er is geïmplementeerd in welke lamppost (met alle relevante data) en bedrijven krijgen inzicht in wat is toegestaan of mogelijk is op welke locatie (inclusief relevante criteria en voorwaarden). Een gestructureerde aanpak voor het delen van data helpt om burgers te betrekken en verbetert de transparantie en toegang tot open data.

Zakelijke Prognoses – Schaalbaarheid

Marktpotentieel:

Voordelen:

  • 25-30% besparingen door lagere kosten en gegevensdeling
  • minder CO2-uitstoot, minder materiaalgebruik, lager energieverbruik, minder rommel in de openbare ruimte.

De oorspronkelijke bron: i4trust.org.

U kunt hier meer lezen over i4Trust.