direct naar de inhoud

De Geschiedenis van iSHARE

De geschiedenis van iSHARE gaat terug tot de Nederlandse logistieke sector. Bedrijven hebben behoefte aan een methode om effectief met hun gegevens om te gaan, waarbij rollen worden omzeild en specifieke details centraal staan. Deze openbaring leidde iSHARE door verschillende stadia, waarin we samenwerkten met partners met uiteenlopende achtergronden, waaronder grote en kleine bedrijven, de publieke en private sector en nog veel meer. Deze partners hebben aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van het iSHARE Trust Framework, waardoor het ongelooflijk nuttig is voor iedereen.

Vertrouwen opbouwen met iSHARE: De lancering (juni 2016 – jan 2017)

Overheids- en bedrijfsorganisaties werden uitgenodigd om zich bij iSHARE aan te sluiten. Dit leidde tot de oprichting van het ‘iSHARE Scheme v0.1‘. Hierin werden de initiële parameters van het iSHARE Scheme geschetst, met aandacht voor de uitdagingen en praktische toepassingen die door de deelnemende organisaties waren geïdentificeerd.

Ontwikkeling van het iSHARE Trust Framework: Eerste stappen (jan 2017 – dec 2017)

De eerste versie van het iSHARE-schema v1.0 (latere versies 1.2 en 1.5) werd ontwikkeld door deelnemende organisaties die samenwerkten in functionele, technische, operationele en juridische werkgroepen. Tijdens deze fase werd ook een uitgebreide reeks overeenkomsten opgesteld om de voorwaarden voor gegevensuitwisseling te verbeteren. Proofs of Concept werden geïmplementeerd om de functionele en technische aspecten van het Scheme.

Integriteit behouden: Vertrouwen in iSHARE waarborgen (jan 2018 – juni 2018)

De bij iSHARE betrokken organisaties richtten zich op het behoud van de integriteit en duurzaamheid van het Scheme. Om dit doel te bereiken, werd een organisatie opgericht met de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de integriteit van het Scheme, Dit resulteerde in de oprichting van de iSHARE Foundation.

Opening: iSHARE gaat live (juli 2018 – juli 2019)

iSHARE werd toegankelijk voor elke partij die geïnteresseerd was en bereid was zich te houden aan de afspraken die zijn vastgelegd door de deelnemende organisaties. 

Versnelde invoering van iSHARE (juli 2019 – okt 2020)

iSHARE Scheme kreeg wijdverspreide erkenning en adoptie door meerdere bedrijven in diverse marktsegmenten. De bedrijfsontwikkelingsactiviteiten zijn zich blijven richten op dienstverleners in nieuwe marktsegmenten.

Grenzen doorbreken: iSHARE’s wereldwijde expansie (okt 2020 – okt 2023)

Door de samenwerking met FIWARE en FundingBox in het i4Trust programma, heeft de iSHARE Foundation financiering gekregen van de Europese Commissie onder HORIZON. Dit driejarige initiatief was gericht op het opzetten van in totaal 32 nieuwe data spaces. 

Tegelijkertijd kreeg iSHARE Scheme veel aandacht in sectoren als energie, bouw, tuinbouw, slimme steden en mobiliteit.

Lancering van het iSHARE Participant Registry en Federation van het iSHARE Programma (november 2020 – november 2021)

De laatste stap in de evolutie van data spaces was om ze onafhankelijk van de stichting te laten opereren. Met de lancering van het iSHARE Distributed Ledger en iSHARE Satellite Nodes zijn initiatiefnemers van data spaces nu in staat om een leidende rol te spelen bij het inschrijven van deelnemers en het stimuleren van de groei van het iSHARE network. Ze hebben ook de capaciteit verworven voor cross-data space samenwerking. Het iSHARE Scheme werd federated en staat nu bekend als het iSHARE Trust Framework, de basislaag en standaard voor vertrouwen voor data spaces. 

Bouwen aan samenwerking: Sectorspecifiek delen mogelijk maken (2023)

In 2023 werd een overeenkomst geformaliseerd tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, en de iSHARE Foundation voor het identificeren, benchmarken en uitwisselen van energieverbruik gegevens tussen deelnemende gebouwen (niet residentieel). 

Uitmuntendheid verbeteren: iSHARE evolueren (2024) 

De iSHARE Foundation heeft de ISO/IEC 27001 Certification behaald, wat een veerkrachtig kader biedt voor het opzetten en beheren van een Information Security Management System (ISMS). Met het uitbrengen van de template voor data space op basis van het DSSC-model en de 2.0-versie van Developer Portal, is de Foundation onverminderd bezig met het stimuleren van de adoptie van het iSHARE Trust Framework. 

Voor meer inzicht in hoe het iSHARE Trust Framework Data Owners in staat stelt om controle te houden over hun gegevens en om de implementatiemogelijkheden te verkennen