direct naar de inhoud

Grondbeginselen

Een belangrijk onderdeel van het Framework is de beschrijving van functionele rollen, die de verschillende manieren weergeven waarop organisaties kunnen samenwerken binnen een data space. Deze rollen, inclusief de regels en specificaties van het raamwerk, zijn ontworpen om te voldoen aan de fundamentele behoeften van verschillende data spaces, wat zorgt voor een federatie van alle aspecten. Dit zorgt ervoor dat alle rollen zijn gedefinieerd en kunnen worden uitgevoerd door meerdere partijen, waardoor één enkel punt van “falen” of “macht” in de structuur wordt voorkomen.

iSHARE rol definities 

Het Trust Framework introduceert twee typen rollen: “Adhering Roles” en “Certified Roles”. 

Adhering Roles

Deze rollen hebben directe interactie met gegevens en volgen de "toetredingsovereenkomst voor toetredende rollen".  Hieronder vallen:

Certified Roles

Deze rollen zijn gecertificeerd om vertrouwde uitwisselingen tussen Adhering Roles mogelijk te maken. Ze volgen de "Toetredingsovereenkomst voor Gecertificeerde Rollen" en omvatten drie specifieke rollen:

  • Identity Provider: Organisaties die identificatie diensten voor mensen aanbieden 
  • Identity Broker: Organisaties die optreden als tussenpersoon tussen dienstverleners en identiteit aanbieders 
  • Autorisatieregister: Organisaties die autorisatieregister diensten aanbieden

Rollen die geen gegevens delen 

Sommige rollen, hoewel niet direct betrokken bij het delen van gegevens, zijn cruciaal voor de data space. 

  • Systeemeigenaar: De iSHARE Foundation dient als de Systeemeigenaar. Zij is verantwoordelijk voor het onderhouden van het Trust Framework en het toelaten van Data Space Authorities tot het netwerk. 
  • Satelliet of Data Space Authority: Een organisatie die de toelating van nieuwe deelnemers faciliteert, de data space beheert en de naleving van de data space overeenkomst door verschillende rollen beoordeelt. De Data Space Authority beheert ook het deelnemersregister en zorgt voor een soepel ledenbeheer. Gezien de kritieke rol van governance in data spaces, is deze rol essentieel voor alle iSHARE use cases.
  • Data Space Administrator: De onboarding procedures voor de data space kunnen door de Data Space Authority worden gedelegeerd aan een Data Space Administrator. De beheerder valideert en controleert op naleving, en bepaalt of een partij kan worden toegelaten tot de dataruimte/het iSHARE-netwerk (en of dit een Adhering- of Certified Party is).

Rollen binnen het raamwerk zorgen ervoor dat een enkele juridische entiteit meerdere functies kan vervullen, terwijl de interface specificatie altijd mogelijke federatie bevordert. Bijvoorbeeld door een naadloze integratie van rollen te creëren. Desondanks zijn alle API’s naar de Data Provider en het Autorisatieregister op dezelfde manier blootgesteld.

Klik hier om te leren hoe u deel kunt uitmaken van de iSHARE-gemeenschap