direct naar de inhoud

Vertrouwen & Bestuur

Het bestuur van Stichting iSHARE is zo georganiseerd dat het iSHARE netwerk duurzaam kan opereren en groeien. Tegelijkertijd zorgt zorgzaam ontworpen governance structuur voor voldoende mogelijikheden om de iSHARE particpanten in staat stellen om input te leveren, toezicht te houden op lopende activiteiten en gezamenlijk invloed uit te oefenen op de groei en ontwikkeling van de iSHARE-standaarden en -regeling.

Regels over de organisatie van de stichting en haar bestuurskader zijn vastgelegd in de statuten van Stichting iSHARE. Stichting iSHARE is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73058289.

Data Spaces benoemen de leden in de iSHARE governancestructuur

dataspaces worden ontwikkeld door en voor deelnemers, data stelsels die iSHARE als Trust framework gebruiken krijgen een plaats in de iSHARE governancestructuur en hebben via die structuur invloed op de verdere ontwikkeling en behartiging van het belang van de dataspaces.

de Dataspace Governance wordt onafhankelijk uitgevoerd

DataSpaces bouwen  voort op het trust framework  van iSHARE en definiëren hun eigen normen en governance. Binnen de dataspaces wordt zelf besloten over de taxonomie, interoperabiliteit en waardecreatie van de data binnen de dataspace.

Vertrouwens Governance

iSHARE certificeert iSHARE-satellieten, autorisatieregisters en identiteitsproviders om datasoevereiniteit in data stelsels mogelijk te maken. Deze partijen zullen regelmatig worden gecontroleerd om de processen en het vertrouwensniveau in het netwerk te waarborgen.

Verder lezen

Op de volgende pagina wordt de governance structuur van het iSHARE-schema beschreven. Zie hieronder voor de gedetailleerde beschrijving: Governance Framework