direct naar de inhoud

Voor dataspaces

Het opbouwen van een nieuwe dataspace of het ontwikkelen van een dataspace naar het volgende niveau om een ​​federatieve infrastructuur te worden om efficiëntie in uw domein te stimuleren. En in de toekomst gebruiksscenario’s zoals AI mogelijk te maken.

Een van de belangrijkste items naast de opbouw van uw dataspace is het bestuur en het vertrouwen van de deelnemers, waarbij het volgen van de ontwerpprincipes bilateraal een op een vertrouwen brengt, de uitdaging zit in het schalen en ontwerpen voor interoperabiliteit en vertrouwen tussen data stelsels.

Dat is waar iSHARE in beeld komt voor data stelsels, met:

1. Een federaal juridisch kader voor alle deelnemers.

2. Participant trust registratie en administratie.

3. Ontdekking door deelnemers en interoperabiliteit tussen data stelsels

4. Standaard en beschikbare serviceproviders voor autorisatieregisters om de gegevens soevereiniteit van de gegevenseigenaar te beschermen.

5. dataspace profielregistratie.

6. Vertrouwens structuur.

Dus laten we deze aspecten een voor een bekijken:

1. Een federaal juridisch kader voor alle deelnemers.

Het belangrijkste aspect voor vertrouwen is de zekerheid dat juridische entiteiten de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de verwerking van gegevens in dedataspace, dus met duidelijke generieke gebruiksvoorwaarden die elke gegevensinteractie op een gefedereerde manier dekken, dus geen bilateraal contract maar een algemene juridische paraplu die alle transacties omvat in het vertrouwensnetwerk. Ook het dekken van het basisserviceniveau en een paar andere aspecten die het succes van de dataspace bepalen.

Naast de generieke gebruiksvoorwaarden en de onboarding-overeenkomst, biedt het iSHARE-framework ruimte voor het gebruik van dataspace specifieke toevoegingen aan het contract, zoals specifieke SLA’s, specifieke verplichtingen etc.

2. Participant trust registratie en administratie.

Om alle participanten in de dataspace te registreren en ervoor te zorgen dat de dekking door het wettelijke kader digitaal verifieerbaar is, bouwt zet u een Distributed Ledger in alle dataspaces op met behulp van iSHARE, het kerncomponent.

Binnen de iSHARE Node (die aansluit bij de IDS ParIS Role) kunnen beheerders van dataspace deelnemers registreren met

  • Hun unieke ID (EORI-nummers in overeenstemming met EU-identificatie) en
  • EIDAS-identificatie en hun openbare sleutel.
  • Registreren van ondertekende gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en
  • Controleer daarnaast de documentatie van de Kamer van Koophandel om er zeker van te zijn dat het contract rechtsgeldig is ondertekend

Daarmee is de basisregistratie voltooid, maar om detectie en interoperabiliteit tussen domeinen mogelijk te maken, bevat de iSHARE-ledger een paar pointers:

  • Capabilities end-point, om te kunnen achterhalen waar datadiensten van een deelnemer bereikbaar zijn en welke standaard zij gebruiken.
  • Authorization end-point, om te kunnen vinden waar een deelnemer zijn autorisaties beschikbaar heeft voor opvraging.

Controleer het exacte gebruik ook op de pagina voor ontwikkelaars.

Voor de administratie van deelnemers hebben we de webinterface op de Satellite Node of API’s om automatisch te registreren:

3. Ontdekking door deelnemers en interoperabiliteit tussen data stelsels

Om geautomatiseerde detectie van participanten in dataspaces mogelijk te maken, zijn er enkele end-points gedefinieerd die een aantal belangrijke inzichten bieden voor het functioneren van dataspaces:

Party End-point

Gegevens ophalen van individuele participant bijd de iSHARE-satellite.

Elke node-implementatie is uitgerust met API’s en kan daarmee dienen binnen de Party End-point als de enige bron van partijinformatie met het prestatieniveau naar de dataspace.

Parties End-point

Haal data op van een selectie partijen die beschikbaar zijn in de dataspace of in een subset van dedataspaces.

4. iSHARE-netwerk van Authorization Registry Service Providers

Naast de open source versie die beschikbaar is op Github (iSHARE, i4Trust) zijn er al meerdere authorization registry service providers beschikbaar in het iSHARE-netwerk, waardoor data-eigenaren in uw dataspace met de laagst mogelijke drempel kunnen beginnen. De huidige partijen zijn hier te vinden.

5. Gegevens stelsel profielregistratie

dataspaces worden geregistreerd om ​​duidelijk beheer en detectie mogelijk te maken, als onderdeel daarvan is er een pointer beschikbaar in het netwerk om de definitie van de gegevens stelsel te vinden.

6. vertrouwens- federatie

Het iSHARE Trust-netwerk en -framework worden beheerd door de iSHARE Foundation onder toezicht van de deelnemers, meer details hier.