direct naar de inhoud

Regeling

iSHARE is een gezamenlijke inspanning om de voorwaarden voor het delen van gegevens te verbeteren voor organisaties die willen samenwerken in een dataspace. De functionele scope van het iSHARE Scheme richt zich op onderwerpen als identificatie, authenticatie en autorisatie. iSHARE richt zich op deze drie aspecten omdat ze onmisbaar worden geacht in elke communicatie tussen partijen.

Binnen de iSHARE-regeling worden afspraken gemaakt over bovenstaande drie onderwerpen met als doel te werken aan een meer uniforme, directe en gecontroleerde manier van data-uitwisseling op grotere schaal dan nu mogelijk is.

  • Uniform: één uniforme manier van werken over alle soorten modaliteiten heen; kleine en grote organisaties, publieke en private organisaties, leveranciers en ontvangers van data of hun softwarepartners, etc. iSHARE wil nieuwe mogelijkheden creëren voor efficiëntieverbeteringen, tijdwinst en kostenbesparing .
  • Rechttoe rechtaan: Eenvoudig te koppelen met nieuwe, bestaande en derde business partners in de hele sector, meer zekerheid over de betrouwbaarheid van partijen waarmee je data uitwisselt, een bouwsteen die eenvoudig te implementeren is door je softwarepartners of je IT-afdeling en een aanvulling die uw bestaande oplossingen kracht bijzetten.
  • Gecontroleerd: Uitgangspunt binnen iSHARE is dat de eigenaar van de data te allen tijde de touwtjes in handen heeft; de eigenaar bepaalt met wie welke gegevens onder welke voorwaarden worden uitgewisseld.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de iSHARE regeling klik hier. (Engelstalig)