direct naar de inhoud

Rollen

iSHARE is een federatief schema dat voortbouwt op standaarden overeengekomen in de data spaces. Om federatie van alle aspecten binnen de data spaces te garanderen en dus geen enkelvoudige punten van ‘falen’ of ‘macht’ in de structuur te creëren, zijn alle rollen gedefinieerd en kunnen ze door meerdere partijen worden uitgevoerd.

In het iSHARE-netwerk zijn er 6 rollen gedefinieerd die het vertrouwen in het netwerk garanderen.

Er zijn twee typen rollen:

1. Degenen die daadwerkelijk interactie hebben met de gegevens, die “adhering parties” worden genoemd, die de gegevens dus daadwerkelijk gebruiken en zich houden aan de gebruiksvoorwaarden.

2. Degenen die betrouwbare uitwisseling mogelijk maken en door Stichting iSHARE gecertificeerd zijn om deze rollen uit te mogen voeren, die “Certified parties” worden genoemd.

Een rol kan door dezelfde juridische entiteit worden gedaan, maar de interfacespecificatie zorgt ervoor dat er altijd een gelijk speelveld en federatie aanwezig is.

Bijvoorbeeld: Een Data Owner kan besluiten om ook Data Provider te zijn wanneer hij zijn eigen ERP op het netwerk heeft aangesloten, daarnaast kan hij ook zijn eigen Autorisatie Register zijn. Ongeacht dat alle API’s naar de Data Provider en de AR op dezelfde manier worden blootgesteld aan het iSHARE-netwerk.

Dus laten we eens kijken naar de rollen:

De adhering rolles zijn:

  • Data owner: De eigenaar of van de data die door Data- of Serviceproviders moeten worden gedeeld.
  • Data consumer: De consument van de Data of Dienst, die een dataset opvraagt ​​bij een provider door middel van een call naar de satellite of direct van een service provider.
  • Data Provider: De aanbieder van data of een dienst, na validatie via de satellite en het autorisatieregister.

De cerified roles zijn:

  • De iSHARE-satellite: de gefedereerde systeembeheerder die verantwoordelijk is voor het onboarden van de aangesloten partijen in het netwerk van de data space. Deelnemers registreren in het de iSHARE Distributed Ledger.
  • iSHARE-autorisatieregister: het autorisatieregister dat de registratie en het delen van beleid van het delen van gegevens door gegevenseigenaren mogelijk maakt. Dit kan zowel een eigen implementatie zijn door een data owner als een AR Service Provider.
  • Human Identity Provider: De aanbieder van geverifieerde persoonlijke inloggegevens, met autorisaties van en met een koppeling naar rechtspersonen en EIDAS.

Kijk voor meer informatie op de gedetailleerde pagina’s van de verschillende rollen of neem contact met ons op.