direct naar de inhoud

TNO expert oordeel over iSHARE

ALGEMEEN

Op verzoek van de Topsector Logistiek en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO een onafhankelijk TNO-expert oordeel gegeven over iSHARE als generiek vertrouwenskader, bestaande uit: 

  • de potentiële rol voor (verder ontwikkelen van) iSHARE als generiek vertrouwenskader voor de logistieke sector ter ondersteuning van zowel B2B- als B2G-gegevensuitwisseling, 
  • de mogelijkheden voor iSHARE om datadeling mogelijk te maken in (en tussen) andere sectoren en toepassingsgebieden, bijvoorbeeld de mobiliteitssector en de energiesector, en
  • het bredere perspectief van iSHARE in de context van de Europese datastrategie en initiatieven voor het delen van data.

Het rapport is te downloaden via deze link.

De conclusies zijn als volgt samen te vatten

Met de prominente positie van iSHARE in Nederland en de hoge zichtbaarheid in de verschillende Europese initiatieven die leidend zijn in de internationale ontwikkeling voor federatieve datadeling en dataruimtes, bevindt iSHARE zich in een goede positie om een ​​leidend internationaal generiek trust framework te worden. Als zodanig wordt geadviseerd om de ontwikkeling en inzet van iSHARE als trust framework te ondersteunen en adequaat in staat te stellen de afstemming met deze Europese initiatieven voort te zetten. 

Een groot voordeel van iSHARE is de mogelijkheid om vertrouwde gegevensuitwisseling tussen meerdere gegevensruimten te ondersteunen. Als zodanig is het van groot voordeel om de adoptie van iSHARE in alle sectoren op één lijn te brengen, te beginnen met de logistieke en mobiliteitssector. 

De (inter-)nationale omgeving van federatief datadelen en dataruimtes is nog in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de mogelijkheden van het vertrouwenskader. Deze ontwikkelingen moeten hun technische en markttechnische haalbaarheid nog bewijzen en zijn nog niet rijp genoeg om op korte termijn op grote schaal ingezet te worden. Na verloop van tijd en voor specifieke toepassingsgebieden kunnen deze een naast elkaar bestaand alternatief voor iSHARE bieden. 

Met het oog op deze ontwikkelingen wordt geadviseerd om iSHARE-adoptie vergezeld te laten gaan van (1) een visie en stappenplan over de vraag of en hoe de mogelijkheden van het vertrouwenskader worden ontwikkeld en afgestemd op de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve, volledig gedistribueerde capaciteiten voor het vertrouwenskader, en (2) migratie scenario’s die deelnemers aan de dataruimte een soepel en naadloos (service- en technisch) evolutietraject bieden voor deze ontwikkelingen. 

Originele bron: https://topsectorlogistiek.nl/tno-expert-oordeel-over-ishare/