direct naar de inhoud

DASLOGIS: een 'data space' voor de logistiek

Transport & Logistiek LOGISTIEK

Het DASLOGIS (DAtaSpace for LOGIStics) project beoogt de demonstratie en valorisatie van een data deel omgeving of ‘data space’ voor de Nederlandse logistieke sector (Dutch Logistics Data Space of DLDS). Binnen dit digitale ecosysteem kunnen organisaties drempelloos data delen. Op een eenvoudige en veilige manier. Waarbij zij controle hebben over hun data (datasoevereiniteit).

DLDS ondersteunt het delen van drie belangrijke soorten logistieke gegevensuitwisseling: transactiegegevens voor operationele optimalisatie, (big) data voor gegevensanalyse en supply chain-gegevens voor real-time inzicht.

DLDS baseert zich op de generieke en internationaal gestandaardiseerde IDS-referentiearchitectuur zoals ontwikkeld door de International Data Spaces Association (IDSA). De betrokken organisaties – waaronder de Stichting iSHARE – toetsen de technische haalbaarheid en bedrijfswaarde van een DLDS voor de Nederlandse logistieke sector aan de hand van logistieke use cases. Het project wordt gesponsord door de Nederlandse Topsector Knowledge Institute for Advanced Logistics (TKI DINALOG).

Partners
De volgende organisaties zijn betrokken bij DASLOGIS-project:

TNO, BIC (Brainport Industries Campus), Universiteit Twente (UT), iSHARE Foundation, Emons Group, Dexes, Stichting ICTU, Transfiders, Rojo Consultancy, Koninklijke KPN, IJssel Technologies, Marlin Supply Chain connections, Visma Connect, 4PL Intermodal GmbH.

Voor meer informatie ga naar de website van TKI Dinalog.