direct naar de inhoud

Smart Logistics - DV4CUL

i4TRUST LOGISTIEK

i4Trust Experiment: DV4CUL –

Data Values voor Collaborative

Urban Logistics

De Uitdaging

Stadsdistributie heeft een onevenredig grote invloed op congestie, ruimtegebruik en emissies, op de groei van ‘last mile’ operaties, wat de levenskwaliteit in steden negatief beïnvloedt (WEF 2020), terwijl de leveringskosten stijgen op een niveau dat de levensvatbaarheid van de supply chain in gevaar brengt. De sector is versnipperd en vertrouwt voor deze ‘last mile’ in gemiddeld 70% van de gevallen op lokale mkb’s of zelfstandige werkers. Deze kleinere entiteiten, evenals grotere spelers en andere belanghebbenden in de sector, zijn simpelweg niet uitgerust met de tools, middelen en mentaliteit om om te gaan met de operationele, zakelijke en governance-uitdagingen van de situatie. 

De belangrijkste uitdaging voor stedelijke logistiek is het operationeel maken van multipartij-samenwerking om het tekort aan capillaire middelen en de versnippering ervan aan te pakken. Dit omvat het opstellen van relevante regels, overeenkomsten en commerciële procedures, waarbij twee hoofdfactoren de voortgang belemmeren: 

  • Gebrek aan capaciteit om het al complexe probleem van stedelijke vrachtoptimalisatie aan te pakken door het aantal betrokken actoren te vermenigvuldigen: agile verwerking en analyse van grote hoeveelheden data, data deling tussen nog niet gestandaardiseerde systemen.  
  • Gebrek aan zichtbaarheid van alle voordelen van samenwerking, met name data valorisatie.

De Oplossing

Een belangrijke bijdrage om hiermee om te gaan, is zich te richten op de nieuwe informatie die wordt gegenereerd om de praktijken van cyclelogistiek te standaardiseren als een kritieke voorwaarde om het onbenutte potentieel te schalen, door de EPCIS (Electronic Product Code Information Services) gebeurtenissen voor ‘last mile’ distributie te genereren met behulp van het standaard NGSI-LD communicatieprotocol en de FIWARE-componenten voor autorisatie, toegangsbeheer, communicatie-uitwisseling, publicatie en monetisering van drie hoofddiensten: 

  • SERVICE1: een Abonnementsdienst voor Order Simulatie in de i4Trust Marketplace, die wordt verworven door leveringsbedrijven die samenwerkingsscenario’s willen verkennen voordat ze zich aansluiten bij een logistieke orkestratiedienst, en de voordelen beoordelen van de leveringsplannen die zijn gegenereerd door de relevante app om economische en milieuresultaten af te stemmen. 
  • SERVICE2: een Abonnementsdienst voor Voertuigmonitoring die [LastMile] bedrijven, verzenders en eindklanten op de hoogte stelt van de efficiëntie van het gebruik van voertuigen met lage tot nul emissie, te beginnen met vrachtfietsen, via een FIWARE-IoT-architectuur die prestatie- en vervuilingsdata met sensoren waarneemt en verwerkt om te vergelijken met de referentie van BAU-scenario’s. 
  • Pakketbezorgdienst in de i4Trust Marketplace om informatie te verstrekken over de geleverde goederen, inclusief real-time informatie over belangrijke statuswijzigingen en statistieken.

Zakelijke Prognoses – Schaalbaarheid

De standaardisatie van operaties en klantrelaties zal ‘last mile’-exploitanten in staat stellen samen te werken en te integreren met wereldwijde supply chains, waardoor ze een concurrerender aanbod kunnen ontwikkelen voor hun lokale stedelijke klanten en hun commerciële bereik kunnen vergroten. Meer concurrerende logistieke diensten zullen ook voordelen opleveren voor verzenders die dit kunnen vertalen naar hun zakelijk kanaal. 

Nieuwe diensten zullen een duidelijke impact hebben op de zakelijke prestaties en ontwikkeling van klanten, besparingen op vlootbeheer en commerciële conversie. 

De i4Trust Marketplace zal toegang bieden tot bredere relevante gegevensbronnen (bijv. openbare databases van smart cities), wat op zijn beurt de nauwkeurigheid zal verhogen en verdere functionaliteiten toevoegt met behulp van contextuele data. Tot slot zal de zichtbaarheid van de i4Trust-marktplaats meer mogelijkheden laten zien om data te monetariseren. 

De originele bron: i4trust.org.

Meer informatie over i4Trust vindt u hier.