direct naar de inhoud

Smart Energy - DARE

ENERGIE i4TRUST Smart Buildings

i4Trust Experiment: DARE – Data

Spaces for Smart Energy

De Uitdaging

Dit experiment zal zich richten op de uitdaging om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren met behulp van data die worden geleverd door IoT-apparaten. Smart buildings maken gebruik van verschillende IoT-apparaten die data genereren ter ondersteuning van diverse toepassingen. Deze data kunnen waardevol zijn voor externe dienstverleners die ze kunnen verzamelen en analyseren om “over the top” diensten te bieden met betrekking tot de verbetering van het energiebeheer en de efficiëntie van gebouwen. Het potentieel van deze data wordt echter beperkt door aanzienlijke beveiligings- en privacyzorgen, evenals door het gebrek aan interoperabiliteit tussen gebouwsystemen.

De Oplossing

Het doel van dit experiment is om innovatieve sectoroverschrijdende diensten mogelijk te maken bovenop leverancier- en toepassingsspecifieke IoT-apparatuur in gebouwen. DARE heeft tot doel om IoT-data gegenereerd door gebouw-IoT-apparatuur te delen met externe dienstverleners. De implementatie van breed toepasbare sectoroverschrijdende energieservices vereist toegang tot twee soorten data: a) generieke data die kunnen worden gebruikt voor het trainen van gerelateerde AI-modellen, en b) consument specifieke, real-time data die kunnen worden gebruikt voor het leveren van op maat gemaakte diensten en de acute detectie van afwijkingen. Om echter “smart” diensten te leveren, zijn de bronnen van data die gewoonlijk worden overwogen door bestaande systemen niet voldoende. In plaats daarvan moeten aanvullende data met betrekking tot de consumentencontext worden verstrekt. Dergelijke data kunnen onder meer het aantal personen dat zich momenteel in een gebouw bevindt, de locatie van het gebouw, het schema van de consument, de interne temperatuur en luchtvochtigheid, en vele andere data omvatten die kunnen worden gegenereerd door smart sensoren en IoT-apparaten in gebouwen. Deze data zijn echter gevoelig, waardoor efficiënte toegangscontrolesystemen aanwezig moeten zijn. 

DARE biedt een oplossing die gebruikmaakt van Decentralized Identifiers (Gedecentraliseerde Identificatoren) en Verifiable Credentials (Verifieerbare Referenties), twee recente aanbevelingen van het W3C, en combineert ze met iSHARE trust services om een efficiënte toegangscontroleoplossing te bouwen. Een andere belemmering voor gegevensuitwisseling die verband houdt met deze uitdaging is dat gegevens van heterogene apparaten en sensoren vaak zijn gecodeerd in een apparaat- of leverancierspecifiek formaat. DARE maakt gebruik van FIWARE-technologieën om toegang te bieden tot digitale tweelingen, die worden vertegenwoordigd met behulp van bekende data schemata, en toegang te krijgen via de gestandaardiseerde NGSI-LD API. 

Zakelijke Prognoses – Schaalbaarheid

Efficiënt energiebeheer van gebouwen is zowel uitdagend als relevant. De recente energiecrisis in Europa heeft aangetoond dat nieuwe innovatieve oplossingen nodig zijn om onze energievoetafdruk te verkleinen. DARE wordt verwacht een raamwerk te zijn dat deze oplossingen mogelijk maakt. Maar DARE heeft potentieel dat verder reikt dan dit gebruiksscenario. DARE biedt een efficiënte oplossing voor het probleem van toegangscontrole tot IoT-apparaten en hun data, een probleem dat door veel instellingen en organisaties wordt beschouwd als een van de belangrijkste obstakels die ons ervan weerhouden de volledige zakelijke waarde van het IoT te benutten. Bovendien draagt DARE bij aan de vooruitgang van Self-Sovereign Identification (SSI) -technologieën, die worden overwogen in veel opkomende gebruiksscenario’s, zoals gebruikersidentificatie, beveiliging van de toeleveringsketen, grensoverschrijdende transacties en circulaire economie. 

De oorspronkelijke bron: i4Trust.org

Meer informatie over i4Trust is hier te vinden.