direct naar de inhoud

Grote stap voorwaarts in dataverbinding met CBS voor containergoederenvervoer

2021/06/03

Portbase, CBS en Rijkswaterstaat hebben de afgelopen weken een belangrijke stap gezet om een database met gegevens over containergoederenvervoer op te bouwen en beschikbaar te stellen aan het CBS.

Datalevering via Portbase is nu operationeel, dankzij de samenwerking van verschillende containerterminals in de Rotterdamse haven en de steun van VRTO (de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators).

ECT (Hutchison Ports ECT Rotterdam) heeft in een pilotproject als eerste containerterminal in Rotterdam haar data via een directe koppeling beschikbaar gesteld en speelt daarmee een belangrijke voortrekkersrol. Via Portbase vloeien nu vanaf meerdere terminals data naar het CBS. Dit geeft het CBS meerdere mogelijkheden om logistieke stakeholders in staat te stellen hun data aan te leveren.

Het CBS onderzoekt in opdracht van Rijkswaterstaat de mogelijkheden om de routes van containers door Nederland van begin tot eind in beeld te brengen als onderdeel van een project om de zichtbaarheid van het containervervoer in de keten te verbeteren. Het CBS koppelt de mainportdata aan data uit andere logistieke bronnen in het achterland.

Het project beoogt overheden, en bij uitbreiding het bedrijfsleven, te voorzien van (zeer actuele en gedetailleerde) data die zij kunnen integreren in hun dashboards of kunnen gebruiken voor beleid en onderzoek. Het is vermeldenswaard dat het CBS statistieken alleen in geaggregeerde vorm beschikbaar stelt, waardoor individuele bedrijven niet kunnen worden geïdentificeerd. Het project wordt ondersteund door de Topsector Logistiek.

De gegevens kunnen worden gebruikt om alle ontwikkelingen in de logistieke keten beter te volgen en zijn daarom van belang voor betere beleidsbeslissingen over de aanleg en het gebruik van multimodale infrastructuur (inclusief de infrastructuur van zeehavens).

Voor goede statistieken heeft het CBS gegevens nodig over de routes die individuele containers afleggen. Deze worden aangevuld met gegevens over de lading, via een link naar de douanedossiers. Het geautomatiseerd uploaden van databestanden naar het CBS faciliteert een veilige en efficiënte dataverzameling en vervangt het gebruik van enquêtes, waardoor de administratieve last voor bedrijven wordt verminderd.

Beveiligde en gereguleerde datadeling

Portbase is een belangrijke intermediaire bron in de supply chains en draagt bij aan de veilige, efficiënte en betrouwbare uitwisseling van logistieke gegevens en het samenstellen van nationale en internationale statistieken.

Vanuit Portbase kan het CBS de data verzamelen die terminals al aan die laatste leveren en daarmee het principe van lean werken in de praktijk brengen: eenmalige data-acquisitie voor meervoudig gebruik. Ook voor bedrijven en overheden in de logistieke keten levert dit aanzienlijke efficiëntiewinst op.

iSHARE — autorisatie is van groot belang

iSHARE speelt een belangrijke rol bij het veilig en gecontroleerd delen van data in de hele keten. De terminal, verlader, vervoerder of expediteur geeft expliciet toestemming voor de overdracht van gegevens in een autorisatieregister, en alleen dan mogen gegevens daadwerkelijk worden overgedragen.

Deze iSHARE-rechten zorgen ervoor dat het proces van het delen van gegevens voor alle betrokken partijen soepel en gecontroleerd verloopt. Het autorisatieregister van Portbase voldoet aan de iSHARE-normen. In het belang van alle stakeholders streven CBS, Rijkswaterstaat en Portbase naar een effectieve toepassing van het iSHARE-systeem.

Dit artikel is origineel gepubliceerd op Portbase’s website.