direct naar de inhoud

Introductie

Dutch Metropolitan Innovations (DMI) ontwikkelt en beheert data voor slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsoplossingen. Binnen het ecosysteem van DMI werken deelnemers binnen maatschappelijk verantwoorde kaders en duidelijke afspraken over datakwaliteit en- gebruik. Gestandaardiseerde tools zijn voor iedereen onder gelijke voorwaarden toegankelijk. In essentie biedt het DMI-ecosysteem een uitgebreid overzicht van beschikbare gegevens met de nadruk op vindbaarheid, transparantie, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.

Uitdaging en context

Verstedelijking en mobiliteitsleveranciers staan voor grote uitdagingen bij het terugdringen van CO2- en stikstofemissies. Er zijn dringend aanpassingen nodig in de gebouwde omgeving, mobiliteitssystemen, energienetwerken en overheidsfinanciën om klimaatproblemen aan te pakken. Dit vereist coördinatie van beleid en investeringen tussen belanghebbenden om slimme en duurzame verstedelijking te versnellen. Het maximaliseren van het potentieel van informatietechnologie is essentieel voor efficiënte gegevensverwerking en -integratie, terwijl gecontroleerde toegang mogelijk moet zijn.

Oplossing

Het ecosysteem van DMI biedt een uitgebreide oplossing voor het beheer van collectieve voorzieningen en het verbeteren van de toegankelijkheid en vindbaarheid van gegevens. Via het Afsprakenstelsel kunnen deelnemers producten en diensten aanbieden en ontsluiten, wat resulteert in de ontwikkeling van verbeterde databronnen. Het ecosysteem geeft prioriteit aan datagestuurde besluitvorming in gemeenten en monitort hun voortgang door kansen en bedreigingen te visualiseren. Er worden regelmatig evaluaties uitgevoerd voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, stedelijke verdichting en mobiliteitsvernieuwing, waardoor nieuwe schaalbare en beheersbare oplossingen voor het delen van gegevens ontstaan.

Hoe het werkt

Het DMI Ecosysteem werkt als een gefedereerde data space, gebruikmakend van het iSHARE Trust Framework. Door middel van overeenkomsten tussen partijen in de PDC (Predictable Data Centers) maakt het toegang tot producten of diensten mogelijk. Binnen het DMI-ecosysteem doorlopen gegevens verschillende stadia, te beginnen met ruwe gegevens uit verschillende domeinen, die worden verrijkt door integratie met andere datasets. Alle processen vallen onder de Algemene Bepalingen van het DMI ecosysteem, waardoor een veilig en betrouwbaar gebruik van data wordt gegarandeerd.

Toegevoegde waarde door het iSHARE Trust Framework

Het iSHARE Trust Framework biedt een robuust mechanisme voor het bepalen van gegevenstoegangsrechten in het DMI-ecosysteem. Het stelt een standaard vast voor identificatie, authenticatie en autorisatie en stelt individuele gegevenseigenaren in staat om ervoor te kiezen hun gegevens binnen redelijke grenzen te delen. Het helpt het DMI ecosysteem bij het beheren van gegevenstoegangsrechten, het verbetert de transparantie en maakt naadloze samenwerking tussen deelnemers mogelijk.

Contributors

Over ons - DigiDare Award
Home | Green Innovation Hub : Green Innovation Hub
Home - MRA Smart Mobility
Aanmelden Lancering van Earth Valley (Online) - ROM Utrecht Region
Vertrouwd data delen voor een duurzaam logistiek Nederland - Data In  Logistics
Home | Nationaal toegangspunt mobiliteitsdata
Onze historie