skip to main content

iSHARE is een set van afspraken over het delen van data in de sector Transport & Logistiek. Deze set omvat Functionele, Technische, Operationele en ook Juridische afspraken, overeengekomen door de sector zelf.

Het idee achter iSHARE is dat wanneer alle partijen in de sector zich aan dezelfde afspraken houden, de belemmeringen voor nieuwe gegevensuitwisselingsrelaties aanzienlijk worden verlaagd: wanneer deze partijen afspreken om dezelfde technische standaarden te gebruiken voor identificatie, authenticatie en autorisatie én ermee instemmen om gedeelde data alleen te gebruiken voor wat mag volgens de iSHARE afspraken, dan vervallen de tijd en kosten die vandaag worden besteed aan software integratie en elkaar leren kennen en vertrouwen.