skip to main content

Hoewel we met het iSHARE project niet de hele wereld kunnen bestrijken, hebben we actief aansluiting gezocht bij andere lokale, Europese èn internationale organisaties. We spraken met het Ministerie van Economische Zaken en verschillende deelnemers hielpen ons om de internationale link in onze Proof-of-Concepts te borgen.

Daarnaast voelen wij het als onze verantwoordelijkheid om nauwlettend in de gaten te houden wat reeds ontwikkeld is, zodat dubbel werk ten alle tijden voorkomen wordt. Tijdens onze onderzoeksfase werd duidelijk dat er reeds veel afspraken zijn geformaliseerd op het gebied van zowel identificatie als authenticatie, waarvan we veel kunnen hergebruiken. Er was echter nog veel te ontwikkelen op het gebied van autorisatie.