direct naar de inhoud

De Stichting

Onafhankelijk, transparant en non-profit

iSHARE is een internationale stichting vallend onder Nederlands recht. De stichting bevat zowel publieke als private deelnemers. iSHARE heeft de volledige verantwoordelijkheid op zich genomen voor het verder ontwikkelen en onderhouden van de iSHARE-specificaties, zoals het legal-trust framework, de bouwstenen die hiervoor nodig zijn en het beschikbaar stellen van de iSHARE-services, en implementatie door heel Europa. Daarnaast heeft de stichting de rol om het vertrouwen in het iSHARE-netwerk te waarborgen.

Het Supervisory board bewaard de integriteit op de beleidsvoering binnen de Stichting. Daarnaast is er een  Council of Participants gevormd door de iSHARE Implementatie Partners en een Change Advisory Board die de Stichting adviseert over eventuele ontwikkelingen binnen het stelsel. 

Nieuwe deelnemers van het iSHARE Trust netwerk worden geregistreerd via iSHARE Satellite Service Providers. Op deze manier wordt er gezorgd voor een hoog bestuursniveau en de voortzetting van de overeenkomst-infrastructuur. 

iSHARE streeft ernaar om haar stakeholders te voorzien van algemeen aanvaarde technologische standaarden en specificaties, waarbij duurzaamheid wordt gewaarborgd en het bredere gebruik van het iSHARE-netwerk, specificaties, bouwstenen en diensten wordt bevorderd en ondersteund.

De stichting wordt bestuurd door de participanten via de counsel of participants, die daarmee de richting van het stelsel aansturen en de leden van het supervisory board aanstellen. Zie onze Governance-pagina voor meer details. 

De statuten van de stichting zijn hier beschikbaar .