direct naar de inhoud

CBS vervoers enquete, automatisch en veilig

Op dit moment loopt een opdracht aan de Topsector en SUTC om wegtransporteurs aan te sluiten bij het CBS in het kader van de vervoers enquete. Koppelingen daartoe zullen door de TMS-ontwikkelaars zelf worden gebouwd.

De Stichting iSHARE heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om TMS leveranciers te helpen deze koppeling te verrijken met de iSHARE principes. De stichting zal daarbij adviseren over hoe iSHARE binnen de koppeling geconfigureerd, gebouwd of ingericht moet worden en zal daarnaast assisteren bij het aanmaken van een iSHARE-identity, het (laten) opzetten van de juiste autorisatie policies bij een autorisatie register en het testen van de koppelingen met het CBS.

Een TMS leverancier die gebruik maakt van iSHARE hoeft slechts een koppeling te implementeren voor al haar klanten waarbij de klant het CBS autoriseert tot toegang tot haar data in een autorisatie register. Dat levert een TMS leverancier veel schaalvoordelen op. 

Om TMS ontwikkelaars nog verder tegenmoet te komen zal de Stichting iSHARE namens RWS zorgdragen voor de uitbetaling van een subsidie van €500,- voor elke succesvolle klantaansluiting waarbij gebruik wordt gemaakt van het iSHARE afsprakenstelsel. 

RWS doet dit om te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk een veelheid aan klanten van een TMS leverancier van het iSHARE stelsel gebruik gaan maken. 

Als U als TMS leverancier wilt deelnemen aan dit programma of nadere informatie wenst te ontvangen verzoeken wij U vriendelijk om onderstaand formulier in te vullen:

Kies een van de onderstaande opties(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ons. Stuur een email naar Jos@ishare.eu met als onderwerp:  Datadeelstelstel wegtransport iSHARE.

Achtergrond

De opdracht ‘Datadeelstelstel voor het wegtransport’ valt binnen het project ‘Containervervoer in de keten’. Dit is een langer lopend project waarbij data vanuit de transportsector wordt ingezameld ter verbetering van de verkeer- en vervoermodellen bij RWS.

Deze data kan echter niet zomaar worden uitgevraagd en bedrijven willen dat er zorgzaam wordt omgegaan met hun gegevens. 

Om data delen veiliger en makkelijker te maken is iSHARE ontwikkeld. Dit datadeelstelsel heeft als doel dat  datadelen in en met de transportsector makkelijker en veiliger gaat.