direct naar de inhoud

Bevindingen use case: delen vrachtvervoer gegevens met verzekeraars

LOGISTIEK

Deze week presenteerde de Data Sharing Coalition – een open en groeiend, internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van sectoroverschrijdend delen van gegevens te ontsluiten – een rapport met de belangrijkste bevindingen van de use case over het delen van vrachtvervoer gegevens bij verzekeraars. Stichting iSHARE en het Verbond van Verzekeraars hebben bijgedragen aan het rapport.

In dit geval machtigt de verzekerde (vervoerder of verzender) zijn verzekeraar in geval van claim voor beschadigde zendingen om e-CMR-gegevens op te halen bij de e-CMR-aanbieder om het claimverwerkingsproces te verbeteren. Dit rapport bevat inzichten in de context van de use case en een visie op het toekomstige potentieel van het delen van logistieke data met het verzekeringsdomein. De conclusie luidt dat verzekeraars potentieel zien voor het gebruik van e-CMR-gegevens voor claimafhandeling en verbeterd risicobeheer, maar dat een grotere acceptatie van e-CMR door verzekerden en standaardisatie van e-CMR-uitwisseling nodig zijn voordat verzekeraars actie ondernemen.

Deze use case is een stap in de richting van het mogelijk maken van nieuwe producten en diensten op basis van e-CMR-gegevens

Digitale vrachtbrieven (e-CMR) zijn het digitale alternatief voor papieren vrachtbrieven (CMR), die digitaal kunnen worden verspreid en machinaal leesbaar zijn voor alle partijen die betrokken zijn in de supply chain. Omdat digitale gegevens onbeperkt kunnen worden gedeeld en hergebruikt, kunnen e-CMR-gegevens worden gedeeld met andere organisaties dan de kernactoren in een supply chain, zowel binnen als buiten de logistieke sector. Door deze e-CMR-gegevens opnieuw te gebruiken om inzicht te krijgen in bepaalde elementen van een zending, kunnen organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen die uiteindelijk de kernactoren in de toeleveringsketen ten goede kunnen komen. Voorbeelden zijn lagere verzekeringspremies en een betere hulpverlening.

Verzekeraars zien potentieel voor het gebruik van e-CMR-gegevens voor claimafhandeling en verbeterd risicobeheer, maar het is te vroeg om actie te ondernemen

Hoewel verzekeraars waarde zien in het verkrijgen van toegang tot e-CMR-gegevens, hebben ze nog geen actie ondernomen om concrete stappen richting implementatie te zetten. Meer acceptatie van e-CMR en standaardisatie van e-CMR-uitwisseling zou deze use case aantrekkelijker maken voor verzekeraars. Toenemende acceptatie van e-CMR door verzekerden vergroot de voordelen voor verzekeraars, aangezien voor de meeste zendingen e-CMR-gegevens momenteel niet beschikbaar zijn. Standaardisatie van e-CMR-uitwisseling verlaagt de set-upkosten, omdat er geen maatwerkovereenkomsten nodig zijn met meerdere providers, waardoor het gebruik van e-CMR-gegevens aantrekkelijker wordt voor verzekeraars.

Meer details over de bevindingen zijn te vinden in het rapport, dat hier kan worden gedownload.