direct naar de inhoud

Visma Connect en UC Group lanceren Loginex Carbon Intelligence, intelligente software voor CO2 meten, speciaal voor de logistieke sector

Logistics

Visma Connect en UC Group introduceren Loginex Carbon Intelligence, cloudsoftware waarmee logistieke bedrijven CO2 emissies kunnen analyseren, toewijzen en reduceren. Dit doen ze samen met launching customer Jan de Rijk Logistics.

Met Loginex kunnen bedrijven in de logistieke keten rapportages maken voor hun bedrijf en voor hun opdrachtgevers en klanten. Visma en UC Group spelen met de software in op Europese wetgeving die het vervaardigen van CO2-uitstootrapportages vanaf 2024 verplicht stelt. Overheden zullen deze emissies vervolgens gaan beprijzen. In Duitsland en Zweden is dit al ingevoerd, waarbij het tarief jaarlijks stijgt.

Meten en toewijzen

Steeds meer bedrijven vragen aan hun leveranciers om rapportages over CO2-emissies op te stellen voor hun duurzaamheidsbeleid. Het berekenen van de totale CO2 uitstoot van een bedrijf is niet ingewikkeld. De uitdaging zit in het toewijzen per klant of leverancier of route. Loginex berekent de CO2-emissie aan de hand van de EN-16258 norm en is voorbereid op de ISO-14083 norm, die is ontwikkeld om CO2-emissies op een juiste en eerlijke manier toe te wijzen. Dit gebeurt op basis van werkelijke gegevens over ritten, lading en brandstof en op basis van accountancy regels. Op deze manier genereert de software accurate en betrouwbare rapportages.

Reduceren

Naast CO2 meten en toewijzen kan Loginex ook weergeven waar kansen liggen om reducties te realiseren. Afhankelijk van de oorzaak zijn er verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om de uitstoot te reduceren. In bijna alle gevallen leidt CO2-reductie ook tot kostenreductie, voor zowel bedrijven als klanten.

Betrouwbaar

De output van Transport en Freight Management Systemen (TMS / FMS) dient als input voor de CO2-emissieberekening in Loginex. Doordat de berekeningen in een intelligent data warehouse worden gedaan zonder dat de brondata wordt aangepast, gebeurt dit op een voor accountants transparante wijze. De oplossing, ontwikkeld voor en door verladers, transporteurs en expediteurs, houdt behalve met de Nederlandse en buitenlandse emissienormen straks ook rekening met de rapportage-eisen van Nederland en de overige EU-lidstaten. Loginex is een  SaaS-oplossing met interactieve dashboards.

Enthousiaste Pilot Klanten

Uit pilotprojecten met logistiek dienstverleners Baks Logistiek en Jan de Rijk komt naar voren dat bedrijven veel baat kunnen hebben bij betrouwbare CO2-emissie data. Hiermee kunnen ze niet alleen hun duurzaamheidsstrategie aanscherpen maar ook de kwaliteit van hun bedrijfsvoering verbeteren. CEO Jan de Rijk Logistics, Fred Westdijk: “Jan de Rijk Logistics heeft zich gecommitteerd aan een ambitieuze duurzaamheidsstrategie, en wil daar een koplopersrol in nemen, waarbij het cruciaal is om betrouwbaar en compliant te meten wat de reductie initiatieven bewerkstelligen voor onze klanten en voor ons. Loginex helpt ons grote stappen te zetten om gefocust deze duurzaamheidsplannen uit te voeren waarbij we zowel kijken naar energietransitie alsmede efficiëntere en dus duurzame inzet van bestaande bedrijfsmiddelen.”

Samenwerking

UC Group en Visma Connect werkten al samen aan het beheer en de adoptie van het iSHARE afsprakenstelsel voor de logistieke sector. iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek om het drempelloos delen van data in de logistiek mogelijk te maken. De ontwikkeling van Loginex is een logische  vervolgstap in deze samenwerking.

“De beste oplossingen ontstaan als specialisten met een verschillende achtergrond samenwerken” aldus Pascal van Beek van UC Group. “Bij de ontwikkeling van Loginex leverde UC Group, samen met logistiek dienstverleners, de logistieke kennis” vult Kim Andersen, MD Visma Connect aan,  “Visma vertaalde deze in gebruiksvriendelijke veilige cloudsoftware.”

Topsector logistiek

De logistieke sector heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot en heeft vanuit het klimaatakkoord een reductieopgave gekregen. Deze dient gerealiseerd te worden met acties op het vlak van brandstoffen, de toepassing van nieuwe technologieën in voertuigen, logistieke optimalisatie en gedragsverandering. Daarbij is het belangrijk om in de keten te kijken naar wat de uitstoot is van de verschillende schakels en hoe die omlaag kan. 

Leon Simons, Topsector Logistiek: “We zijn blij met initiatieven die leiden tot het op de juiste manier toepassen van Carbon Footprinting. Daarbij ondersteunen we bedrijven graag bij de voorbereiding op de ISO-14083 norm, waarmee CO2-uitstoot op een eenduidige manier wordt berekend en in de keten kan worden toegewezen.” 

Loginex is er voor verladers en transporteurs die betere inzichten en betrouwbare emissiegegevens willen. Ook consultants en logistiek dienstverleners die hun klanten willen voorzien van betrouwbare rapportages en met data onderbouwde adviezen behoren tot de doelgroep. 

Loginex

Voor meer informatie over Loginex Carbon Intelligence: Kijk op www.visma.nl/loginex.

Over UC Group
UC Group is een interim- en consultancybureau dat georganiseerd is in een bijzonder netwerk dat wordt gerund door ondernemers. Stuk voor stuk professionals in diverse supply chain en/of productie-omgevingen.

UC Group gelooft in een duurzame realisatie. Een goed plan mag geen plan blijven! Daarom hoeft het niet bij interim inzet of advies te blijven, maar voeren de UC professionals ook projecten uit, samen met je organisatie. Professional die naadloos op elkaar afgestemd zijn en als totaalteam in staat zijn tot slimmere oplossingen.

Over Visma Connect
In het digitale tijdperk is data de belangrijkste grondstof. Dat betekent ook dat we steeds meer data met elkaar delen, voor allerlei doeleinden. Maar hoe doe je dat op een veilige, snelle en controleerbare manier?

Visma Connect neemt het voortouw. Net zoals energiebedrijven de infrastructuur aanlegden die de industriële revolutie mogelijk maakte, is Visma Connect het nutsbedrijf van de digitale samenleving.

Over Jan de Rijk
Jan de Rijk Logistics (opgericht in 1971) heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier van Europese transport-, distributiediensten en bijbehorende contractlogistiek en supply chain management-oplossingen in Europa. De businessportfolio van Jan de Rijk Logistics is opgedeeld in vier werkgebieden; internationaal transport, contractlogistiek, Benelux-distributie & last mile leveringen en freight forwarding.